— Jeg er stolt av innbyggerne i Fjell. De har forstått hvor viktig kildesortering er.

Monica Falck i FjellVAR, Fjell kommunes avdeling for vann, avløp og renovasjon, smiler og er svært godt fornøyd.

Plastsortering er FjellVARs egen «baby». I flere år har de jobbet for å få innbyggerne til å sortere ut plasten og legge den i egne sekker.

Det begynte med en frivillig ordning i 2004. I fjor innførte Fjell fast ordning med henting av plast sammen med papir en gang i måneden. Så godt fungerer ordningen at Fjell nær ligger på landstoppen i gjenvinning av plast. Den plasseringen hadde selv ikke Monica Falck ventet.

Verner miljøet

12 store sekker til plast leverer Fjell ut til alle husstander hvert år. Sekkene hentes en gang i måneden sammen med tømming av beholderne med avispapir. Renovasjonsbilen har to kamre, et for plast og et for papir. Dermed kan innhentingen foregå svært effektivt.

— Det er en utmerket ordning at plast kan gjenvinnes. Vi verner jo miljøet, sier Per Halse.

Han står på gjenbruksstasjonen på Straume med tilhengeren full. Aller først går han bort til stativene for plastavfall og legger oppi det han har med.

Fjell er miljøvinner også innen kompostering av matavfall.. 38 prosent av innbyggerne komposterer hjemme. Resten samler matavfall i egne beholdere til sentralkompostering. Beholderne tømmes hver 14. dag sammen med innhenting av restavfall. Også dette er mulig fordi Fjell benytter biler med to kammer.

Riktig satsing

Første halvår i år har Fjell kommune levert inn 95,7 tonn plast til gjenvinning, viser tall fra Emballasjeretur. Med 20.041 innbyggere gir det 4, 7 kilo plast pr. innbygger til nå i år. På årsbasis blir tallet 9,4 kilo. Jevnlig informasjon til innbyggerne er en av årsakene til suksessen.

— 30 prosent av det vi får inn går til nye plastmaterialer, mens 50 prosent omdannes til etanol og betyr dermed en energigjenvinning, opplyser informasjonssjef Eirik Odland i Emballasjeretur.

Han berømmer Fjell for miljøriktig satsing.

Kommunene i Indre Hordaland har levert 79,45 tonn plast til gjenvinning. Med 21.511 innbyggere gir det 3,7 kg første halvår, med mulighet til å nå 7,4 kilo på årsbasis.

Innbyggerne i Nordhordland har levert 113,2 tonn plast via NGIR. Med 32.144 innbyggere gir det 3,5 kg pr. innbygger med mulighet til 7,0 kg i løpet av året.

I Bergen har BIR kun levert inn 74,6 tonn plast til gjenvinning første halvår. Med 307.673 innbyggere i sitt område betyr det 0,24 kg plast pr. innbygger til nå i år og 0,5 kilo på årsbasis.

Odd Mehus