Nå håper flertallet å få utsatt denne fristen, slik at de kan forhandle med Statkraft og de øvrige eierkommunene om å selge en større andel av Fjells aksjer i BKK.

Konserndirektør Helge Skudal i Statkraft sier at han er overrasket over vedtaket. Han vil ikke avvise en utsettelse på stående fot, men presiserer at dette uansett er en sak som må opp i styret.

Finansbyråd Trond Tystad sier det ikke er aktuelt med noen utsettelse. Han har vært i kontakt med samtlige eierkommune bortsett fra tre.

Tilbakemeldingene fra disse er at vi ikke skal gjøre noe med de store linjene i avtalen. Derimot kan det være aktuelt å bidra med mindre endringer som kan imøtekomme Fjell kommunes ønsker, sier Tystad.