• Vi merket med det samme at det var noe som manglet, sier Gerd Halle (59) som sammen med familien ble møtt av et stengt fisketorg i dag.

Fiskehandlerne på Torget holder stengt i dag i protest. De er frustrert over forholdene de jobber under, og vil ikke ta på seg hele skylden selv.

På en pressekonferanse som begynte klokken ti i dag krever fiskehandlerne fastmontert kjøleutstyr på Torget. De er ikke fornøyd med dagens situasjon hvor de bruker is til å kjøle ned fisken. Det er heller ikke mattilsynet. Fiskehandlerne legger hovedansvaret på lokalpolitikerne i Bergen.

— Vi har en stor del av ansvaret, men våre forsøk på modernisering blir stadig stoppet. Vi gjør det beste vi kan, sier Tom Rørnes som selger fisk på Torget.

Foreløpig er det kun snakk om å holde stengt i dag, men det gis ingen garantier for de kommende dagene.

— Hvordan fremtiden blir, vet vi ikke. Men vi opplever det som veldig dramatisk å stenge, og vi taper mye på det, sier Rørnes.

Hvor mye penger det er snakk om vil han ikke ut med.

- Tomt

Familien Halle synes Bergen er tom uten Torget.

— Det er veldig synd at de ikke klarer å holde standardene her. Det er et stort tap for Bergen, mener Einar Halle (62).

Henrik Halle (10) er i Bergen for første gang.

— Vi reiser i morgen, så han får ikke sett Fisketorget denne gangen, sier Einar Halle.

Lang kamp

I en pressemelding fra torghandlerne heter det at de helt siden 1980 har ønsket å investere i fastmontert utstyr. I dag krever de gjennomslag for det gamle ønsket samt langsiktige leieavtaler med Bergen kommune.

— Fisketorget vil dø hvis det ikke blir gjort noe, sier en frustret Rørnes.

Mattilsynet har ved flere anledninger påpekt dårlige forhold for oppbevaring av mat i flere fiskeboder. Både turister og Bergen kommune har klaget på boss som flyter på Torget på ettermiddagene.

I sin pressemelding lover fiskehandlerne å «innfri alle myndighetskrav» hvis de får rigge til permanente installasjoner med kjøledisk.

Gjengrodd av skjell

Etter at Mattilsynet kritiserte forholdene i fiskekummene med levende fisk på Torget, jobbes det i dag med å rense disse. Ved hjelp av en kranbil ble kummene flyttet for å rense rørene inn til kummene.

— Rørene under har grodd helt tett av blåskjell. Dette håper vi å kunne reparere på stedet, sier Sverre Jolmstar, driftssjef ved Torget til bt.no.

Se video fra pressekonferansen

- Fiskehandlerne har ansvaret

Fungerende byrådsleder Lisbeth Iversen sier i en pressemelding at det er fiskehandlerne selv som må ta ansvaret for at den fisken de selger holder tilfredsstillende kvalitet.

— Matkvaliteten er etter byrådets mening ikke bare avhengig av faste eller mobile installasjoner, men også i stor grad hygienerutiner og internkontroll i forhold til daglige driftsrutiner, sier Iversen i pressemeldingen.

Byrådet vil i budsjettet for 2007 foreslå finansiering av et nytt servicebygg og tekniske installasjoner.

Ane Børhaug
RENSER RØRET: I dag startet arbeidet med å rense vannrørene inn til kummene med levende fisk. MMSFOTO: ANE ELISABETH BØRHAUG
HOLDER STENGT: Tom Rørnes og de andre fiskehandlerne holder i dag stengt for å vise sin frustrasjon. MMSFOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND
MMS: ANE BØRHAUG