Det kommer frem i Bergen kommunes reviderte forslag til hvordan det fremtidige Torget skal se ut. Der trekkes «kommandobroen», som den kalles, frem som noe som kan trekke Torget mer mot sjøen.

Broen vil i så fall være med på å danne kjernen i det fremtidige Torget på vestsiden av Zachariasbryggen. Under broen vil det komme fiskeboder, og ned mot sjøen reketrapp.

— Spennende

— Planen er en mulighet til å la seg inspirere og provosere. Den leker med former og muligheter, sier Lisbeth Iversen, som er byråd for byutvikling.

Byrådet vedtok i går at disposisjonsplanen, som blant annet omtaler brobygningen, skal danne grunnlaget for drøftingene om reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen.

Byrådet satte også ned en styringsgruppe som skal sikre fremdriften i prosjektet.

Selv synes Iversen at brotanken er spennende, men påpeker samtidig at høyden kan bli et problem.

Stålseter med varme

For brobygningen vil uten tvil ruve i torglandskapet. I planene er broen rundt fem-seks meter høy, fire-fem meter bred og strekker seg fra dagens fisketorg og ut til enden av bygningene på Zachariasbryggen.

I disposisjonsplanen heter det at en viktig funksjon på et torg er å henge og glo. Derfor kan broen få det som i planene kalles «oppvarmede traktorseter» langs brystningen oppå broen, mot solen og sjøen.

Traktorsetene er kort sagt stålseter med setevarme. Nærmest et attraksjon i seg selv. Stolene vil også gi en god oversikt over sjøen og torglivet like foran broen, heter det i planene.

Åpent byrom

I mai omtalte BT planene om å legge faste boder til fiskehandlerne på vestsiden av Zachariasbryggen. Hensikten er for det første å gi ly for torghandlere og kunder, og for det andre at hovedtorget kan være ryddig og åpent etter stengetid.

Slik vil de øvrige delene av Torget se ut, dersom det endelige resultatet blir som i disposisjonsplanen:

— Ved Wallendalhopen, på Strandkaien i den nordlige delen av Torget, kommer et servicebygg med en grunnflate på 210 kvadratmeter. Bygget kan blant annet inneholde turistinformasjon og lager og garderober for torghandlerne.

— Langs gaten Strandkaien kommer faste salgsboder som vil inneholde blomster, frukt og grønnsaker og husflid og suvenirer. Området mellom de faste bodene og sjøen brukes til mobile boder. Ved sjøkanten kommer det benker.

— Et anlegg for å håndtere avfall kommer der hvor det i dag er et underjordisk toalettanlegg.

— Der hvor fiskehandlerne selger fisken sin i dag, skal kun mobile boder nyttes. Dette innebærer at Torget blir et åpent byrom etter stengetid. Unntaket er området foran det som kan bli oppgangen til den nye broen. Der vil faste boder bli plassert ut som et pilotprosjekt.

— Området mellom de faste prøvebodene og Rundetårnet settes av til mobile boder.

Haller blir fjernet

Byråd Lisbeth Iversen sier planene for Torget forutsetter et økonomisk samarbeid med private aktører. Bergen kommune har, innenfor en ramme på 15 millioner kroner, allerede forpliktet seg til å bekoste avfallsanlegget.

Hun sier også at endringene vil skje trinnvis. Dette innebærer at det utvikles prototyper, slik at det nye bodsystemet kan prøves ut før det innføres endelig.

— Allerede neste sommer vil vi se konturene av det nye Torget, og året etter vil det bli enda mye bedre. Men jeg håper at i hvert fall to av hallene som står på Strandkaien er fjernet i løpet av vinteren og våren, sier Iversen.

Hun mener det viktigste premisset i planarbeidet er å videreføre Torget som et åpent byrom.

— Hva tenker du om at det nye Torget vil snevre inn Vågen?

— Min mening er at det gir flere muligheter enn begrensninger. Forslaget innebefatter blant annet at vi kan få salg av fisk fra båt igjen, sier Iversen.

Reguleringsplanen og fremtiden til Torget kommer opp til endelig avgjørelse i bystyret frem mot jul.

<b>RUVER:</b> Faste fiskeboder, reketrapp – og en gigantisk bro. Det kan bli attraksjonene på det nye flytende Torget på vestsiden av Zachariasbryggen. <br/>FOTOMONTASJE: BERGEN KOMMUNES DISPOSISJONSPLAN