I går var Dyrevernsnemnda på inspeksjon på Torget sammen med distriktsveterinæren i Bergen. Bakgrunnen for inspeksjonen er et nytt nasjonalt regelverk som sier at det er forbudt å selge levende krepsdyr med mindre man har dispensasjon. Det er også kommet mange klager fra publikum på dårlige forhold for fisken på Torget.

— I dag ser det bra ut her. Men tidligere inspeksjoner har avdekket at vi trengte nye retningslinjer for oppbevaring av levende fisk på Torget. I tillegg mangler de fem fiskehandlerne her dispensasjon for å selge levende krepsdyr, sier Bjørn Borlaug, leder i Dyrevernsnemnda i Bergen.

Statuerer et eksempel

I tre år har Dyrevernsnemnda i Bergen arbeidet med å utarbeide de nye kravene. Når vedtaket nå er gjort, bruker de Fisketorget i Bergen til å sette et eksempel for resten av landet.

— Går vi løs på de mindre og mer useriøse fiske- og krabbehandlerne, vil alle si at så lenge ikke Fisketorget følger reglene, vil heller ikke de. Fisketorget er den største aktøren i landet. Får vi dem til å etterleve kravene, står de andre for tur, sier Geir Jakobsen, distriktsveterinær i Bergen og faglig rådgiver for Dyrevernsnemnda.

Bakgrunnen for de nye kravene er at fisk og krepsdyr skal ha det godt frem til de blir avlivet. Bjørn Borlaug fra Dyrevernsnemnda forteller om en rekke klager fra publikum om for mange fisk i kummene og om fisk som er skadet eller halvdøde.

Oppgitt torghandler

Torghandler Ragnar Fjellskål mener Dyrevernsnemnda sin kampanje mot fisketorget bare er et skuespill. For han er bøygen at han må søke om løyve for å selge levende kreps.

— For meg er dette en prinsippsak. Jeg er ikke med på at vi skal søke dispensasjon for noe som har vært en tradisjon i over 100 år. Søker vi og får en dispensasjon, så kan nemnda trekke en etter en. Til slutt står vi uten levende fisk eller krabber, seier Fjellskår oppgitt.

Distriktsveterinæren understreker at det stort sett er bra forhold for fiskene på Torget, men at de nye reglene vil forbedre tilliten publikum har til fiskehandlerne.

— Vårt utgangspunkt er at fisketorget skal bestå. Men vi må sørge for at de dårlige reaksjonene uteblir. Det vil de dersom de følger de nye reglene og får forvaltningsapparatet i ryggen, sier Jakobsen.

Har ikke søkt

Så langt har ikke fiskehandlerne på Torget søkt om dispensasjon til å fortsette salget av krepsdyr. Både Borlaug fra Dyrevernsnemnda og distriktsveterinæren mener at en dispensasjon vil bli gitt dersom det søkes.

— Hva skjer dersom det ikke søkes?

— Da vil vi få hjelp av politiet til å håndheve de nye reglene. Det kan føre til stengning av Torget, svarer Borlaug.

— Hvis det skjer, så kommer vil til å gå til Namsretten og få opphevet vedtaket, sier Fjellskår og mener de har en god sak.