— Vi håper at flyttingen kan skje allerede neste høst, sier museets styreformann, Nordahl Anthonisen.

14 millioner må investeres før museumslokalene er klare. Dette beløpet deles mellom stat, fylke og kommune.

Representanter for Fiskerimuseet fulgte debatten fra galleriet og sa seg i ettertid godt fornøyd med utfallet.

Byrådet fikk ros for den løsningen som er valgt, der Kystlaget og andre frivillige organisasjoner får bod 15-16-17 pluss utearealene. Museet får også tre boder, men ingen arealer utendørs.

De siste ukene har både Kystlaget og Stiftelsen Sandviksboder Kystkultursenter, som fikk råderett over bodene i 1997, protestert heftig på flytteplanen som er lagt frem.

I går var stridsøksen satt i skjul, i hvert fall fra Kystlagets side.

Venstres Geir Kjell Andersland uttalte at det er viktig å få til et godt samarbeid med Kystlaget. De sammen med museet står for aktiviteten, sa Andersland. At Stiftelsen forsvinner trenger ikke være noen ulykke, la han til.

Her må vi holde fokus. Aktivitet er viktigere enn organisering, sa Andersland.

For den kommentaren fikk Andersland refs fra Henning Warloe (H).

— Arrogant. Vi snakker her om ildsjeler som har nedlagt stor frivillig innsats, sa Warloe.