Før de tar stilling til om fiskehandler Øystein Fjellskåls leiekontrakt skal sies opp, vil styret gjerne høre hans side av saken. Torgets øverste organ krever en skriftlig redegjørelse fra torghandleren.

Avgjøres før jul

Det var TV 2 som avslørte salget av råtten fisk på Torget nylig. Torgstyret ønsker å se nærmere på hvordan tv-kanalen dokumenterer at Fjellskål solgte dårlig fisk.

Først en gang i løpet av uke 50 (12. — 18. desember) vil styret avgjøre hva slags konsekvenser saken skal få for torghandleren. Det skal skje på et nytt styremøte.

Det vil bli vanskelig for torghandlere å selge dårlige varer i fremtiden. Torgstyret vil innføre kontrakter der torghandlerne garanterer for kvaliteten på fisken. Kontraktene skal gjøre det lettere å kaste ut fiskehandlere som selger dårlig fisk.

Fiskedetektiver

Styret vil også engasjere et eksternt firma for å ta jevnlige prøver av varene. I tillegg skal det utføres uanmeldte, interne kontroller en gang i uken.

ELISABETH KLEPPE