— Vi er opptatt av langsiktig balanse i økosystemene, og det er ikke alltid menneskelig bruk av naturen som oppretter en slik balanse, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender (Fivh) .

Miljøorganisasjonen med over 20.000 medlemmer i ryggen går nå inn for å gjøre minst 100 kvadratkilomenter av Hardangervidda til en såkalt Pan Park. Dette innbærer en svært streng regulering av området.

Bort med sauene

Jakt og fiske blir forbudt, og det blir slutt på å sende sauer på sommerbeite. Hytter og turløyper som kommer i konflikt med naturverdiene kan bli flyttet. Fivh ønsker også at Riksvei 7 blir vinterstengt for å sikre villreinen tilgangen på områder nord på vidda.

— Generelt sett er vernet av norske nasjonalparker slapt i forhold til andre land. Det er en veldig sterk tradisjon i Norge at naturen skal brukes, men på verdensbasis er naturen overutnyttet allerede. Derfor er det viktig å tenke at naturen skal vernes for naturens egen skyld, sier Hermstad.

Jerv og ulv

Ideen er at dyrelivet i en Pan Park på Hardangervidda skal regulere seg selv. Ved å bygge opp en levekraftig bestand av jerv og muligvis ulv, vil rovdyrene sørge for at villreinstammen ikke blir for stor.

— Vi må tørre å ta debatten om jakt og fiske i Norge. En del steder er jakttrykket for stort og det går ut over sårbare dyrearter, sier Arild Hermstad.

Kravene til turisme som drives i en Pan Park er strenge. Det skal kun være såkalt økoturisme som blant annet innbærer at turismen skal være bærekraftig og bidra aktivt til kultur –og naturvern, at den kun skal drives i småskala.

Olav Nord-Varhaug er seksjonssjef Direktoratet for naturforvaltning . Han er ikke nødvendigvis enig i at vernet i norske nasjonalparker er for dårlig.

— Det er kanskje riktig at vi på noen områder har mindre strenge reguleringer. Men i motsetning til en del andre har vi valgt å verne store områder. Noen land opererer for eksempel med et kjerneområde der jakt og fiske er strengt forbudt, mens naturen rundt er åpen for en rekke aktiviteter som vi ikke tillater i våre nasjonalparker, sier Nord-Varhaug.

- Forbud for turistenes skyld

Han er enig i at bakgrunnen for at vi tillater jakt og fiske i Norge er de lange tradisjonene vi har for dette.

— Disse aktivitetene står sterkt. Når det skjer på en bærekraftig måte utgjør det heller ingen trussel mot naturen.

Når jakt forbys i nasjonalparker i andre land mener Nord-Varhaug at det i en del tilfeller er for turistenes skyld, ikke bare for naturens.

— Dyr som jaktes på blir skye, og det er vanskelig for mennesker å komme innpå dem. Noen ønsker heller ikke å høre skudd når de er på tur, sier Nord-Varhaug.

Så langt er det bare Dovrefjell nasjonalpark som har vurdert å bli Pan Park i Norge. Men de valgte en annen løsning. Fremtiden i våre hender kan få en stri tørn hvis de skal overbevise fylkesmennene rundt Hardangervidda om jakt –og fiskeforbud.

Bør vernet av dyr og planteliv bli strengere? Si din mening under.

JEGEREN MÅ VIKE: Hvis Framtiden i våre hender får det som de vil, blir det jerv og gaupe som skal holde villreinbestanden nede i framtiden.