Havnekaptein Gunvald Isaksen i Bergen og omland Havnevesen opplyser til Bergens Tidende at Bontelabo, der fiskerihavnen ligger, mest sannsynlig må deles ved at det settes opp et cirka 25 meter langt gjerde der kaien gjør en «knekk».

Må holdes utenfor

Bontelabokaien benyttes i dag av både fiskefartøyer som leverer råstoff til Bergen Fiskeindustri og av fryseskip som laster ferdige fiskeprodukter. Fryseskipene hører til de skip som kommer innunder kravene i kampen mot terror, mens fiskefartøyene altså holdes utenfor. I tillegg benyttes Bontelabo som reservekai for cruiseskip og ved mer tilfeldige anløp av flere typer fartøyer.

— Fiskefartøyene kan ikke ligge ved samme kai som de skipene som omfattes av ISPS-koden.. Derfor må vi dele kaiområdet med høyt gjerde, sier Isaksen.

Havnedirektør Morten Meibom peker på at når Vågen i Bergen holdes utenfor de stengte områdene har det også sin pris.

— Vi kan nå bare ta inn skip og fartøyer som ikke omfattes av de nye reglene. Det vil si at lystbåter, fiskefartøyer og mindre skip i innenriksfart kan legge til ved Bryggen og de øvrige kaiene innerst i Vågen, sier Meibom.

Han understreker imidlertid at mye ennå kan skje fremover.

— Vi er på langt nær kommet til veis ende i planleggingsarbeidet, og det er ennå flere måneder til vi må legge frem vår sårbarhetsvurdering og våre sikkerhetsplaner. Mye kan ennå skje, sier Meibom.

Problemer for verftene

Også skipsverftene omfattes av de nye kravene, og skip til reparasjon og service må holdes unna kaier der det ligger fiskefartøyer.

Bergen havn preges for en stor del av private kaianlegg. Det lastes og losses flere tonn årlig over private kaier enn ved offentlige kaier.

Firmaet Rolf Olsen AS driver saltimport over eget kaianlegg i Sandviken og eier det tidligere importanlegget for korn på Hegreneset, et anlegg som nå benyttes til utleie, bl.a. for sement.

Administrerende direktør Andreas Grimelund har så langt ingen formening om hva det vil koste firmaet å tilfredsstille de nye antiterrorreglene.

— Vi må først foreta en sårbarhetsanalyse og utarbeide en sikkerhetsplan før vi kan antyde hva det koster oss i kroner og øre. Våre anlegg er imidlertid ikke tilgjengelig for publikum så dette vil ikke få konsekvenser for folk flest, sier Grimelund.

Han påpeker at Hegrenesanlegget allerede er stengt med bom og gjerde, og gir klart uttrykk for at han liker lite de korte fristene som er satt.

Vernesjef Siri Stangeby ved Esso opplyser at selskapet ser på alle havneområdene selskapet har i Norge, og utarbeider felles planer for hva som må gjøres for at de skal tilfredsstille regelverket. Det er for tidlig å gi konkrete opplysninger om Essos tankanlegg i Skålevik i Bergen, sier Siri Stangeby. Anlegget er stengt for publikum og derfor vil ingen merke noen forskjell når regelverket trer i kraft, sier hun.

Ved Statoil Mongstad er en gruppe godkjente personer nesten ferdig med å utarbeide en sårbarhetsanalyse, opplyser sikringsleder Terje Strømmen ved Mongstad-raffineriet til Bergens Tidende.

Anlegget tilfredsstiller allerede i dag sikkerhetsnivå 1, men det må investeres noe i nye indre gjerder og overvåkingsutstyr på innsiden av dagens gjerder.

Kostbart for CCB

Administrerende direktør Kurt Rune Andreassen ved Coast Center Base på Ågotnes fastslår overfor Bergens Tidende at de nye sikringskravene mot terrorisme er klart kostnadsdrivende, både på investeringssiden og ved dyrere drift.

— Vi er i gang med sårbarhetsanalysen, men er ikke kommet så langt i arbeidet at vi har en konkret sum, men det er helt klart snakk om flere millioner kroner, sier Andreassen.

Cruiseskip i Eidfjord

— Dette har vi drøftet og dette vil vi ta veldig alvorlig, sier ansvarlige for cruisehavnutbyggingen i Eidfjord, plansjef Harald Næss.

Næss sier anbudspapirene for den planlagte cruisehavnen for Hardanger er sendt ut i denne uken. Havnen skal åpnes i 2005. Å tilfredsstille kravene til terrorsikkerhet er en del av oppdraget. Foreløpig er kravene til sikkerhet ikke konkrete nok til at det er mulig å si nøyaktig hva som skal til og hva det vil koste, men Næss sier målet er å legge seg på det høyeste sikkerhetsnivået.