Plutselig var garnet fullt av femti store ørret.

— Fjorden er helt full av fisk. Den eneste mulige forklaringen er at et oppdrettsanlegg har havarert etter stormen, sier Flæsland.

To anlegg skadet

Fiskeridirektoratet bekrefter søndag kveld at det har vært rømninger fra to anlegg i Hordaland:

  • På Ospenest i Lindås har en del av anlegget til Fyllingsnes Fisk har drevet avgårde. Merdene inneholdt 65.000 laks, og det er uklart hvor mange som har klart å rømme.
  • I Osterfjorden har stormen skadet tre merder som tilhører Sjøtroll Havbruk. Merdene inneholdt regnbueørret, og det er usikkert hvor mange som er rømt.

Ønsker tips

Hans Haddal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, ber publikum melde fra hvis de oppdager uvanlige mengder fisk.

— Selskapene er flinke til å melde fra om rømning, men det kan være hendelser som ikke ennå er oppdaget. Derfor er det veldig nyttig for oss å vite hvor fisken er observert, slik at vi kan finne kilden, sier han.

Til tross for det historiske uværet, mener Haddal at det har vært få skader.

— Mitt inntrykk er at ting stort sett har gått bra. Jeg synes situasjonen er veldig bra sammenlignet med tidligere, der vi så flere rømninger etter uvær, legger Haddal til.

Konsekvenser for miljøet

Ifølge direktoratet er det for tidlig å si noe om hvordan rømningene kan påvirke miljø og naturmangfold.

— Først må vi skaffe oss oversikt over omfanget, sier Haddal.

Når det gjelder eierskapet til fisket, tilhører den formelt oppdrettsselskapene, selv om den har rømt.

— Men i praksis er det veldig sjeldent at det er mulig å sende fisken tilbake, sier Haddal.