Onsdag oppdaget man at det var hull i en not og slo alarm. Det er ikke kjent hvor mye fisk som har rømt.

166.000 fisk

— Skaden ble umiddelbart utbedret og hendelsen rapportert til Fiskeridirektoratet. Årsaken til og omfanget av hendelsen er foreløpig uklar. I merden var det 166 000 fisk med en snittvekt på 2,8 kg, opplyser Ola Helge Hjetland, kommunikasjonssjef i Marine Harvest.

Han forteller at et eksternt dykkerselskap har undersøkt alle merdene i anlegget tre ganger med undervannsfartøy etter at det ble meldt bekymring for rømming i området i desember.

— Jeg vil ikke spekulere i når skaden har skjedd. Dykkere fant ikke feil ved merden før i går, sier Hjetland til BT.

— Vi ser svært alvorlig på dette og samarbeider tett med Fiskeridirektoratet og leverandører for å undersøke hvordan skaden har oppstått, legger han til.

Betaler 500 kr per fisk

Hjetland opplyser at det ikke er åpnet for utvidet gjenfangstfiske av hensyn til sjøørretbestanden, men ønsker likevel at fanget fisk leveres selskapet.

Selskapet betaler 500 kroner for hver fanget fisk fra anlegget.

— Vi har selv garn ute rundt anlegget, sier Ola Helge Hjetland.