Broen blir plassert like nord for dagens Sotrabro, og får tilnærmet samme profil. Men det blir altså over dobbelt så bred, med to kjørefiler i hver retning + gang— og sykkelvei.

Denne broen er vegvesenet sitt forslag til hovedløsning for det nye Sotrasambandet. Det skal bygges firefelts vei helt fra Storavatnet ved Loddefjord til Kolltveit i Fjell. Samlet prislapp for dette er beregnet til mellom 3 og 4 millliarder kroner. Broen alene vil sluke to av disse milliardene.

På pressekonferansen i Fjell rådhus orienterte prosjektleder Magnus Natås fra Statens vegvesen om forslaget i dag. Det kom blant annet frem at flere bolighus må rives på begge sider av nye broen, som skal ligge 35 meter fra dagens bro.

Hus må rives

Broløsningen er omstridt, og det er ventet sterke protester fra velforeningene både i Drotningsvik i Bergen og fra Knarrevik-området på Litle Sotra. Statens vegvesens prosjektleder for Sotrasambandet, Magnus Natås, legger ikkje skjul på at den nye veien vil gripe inn i etablert bomiljø. Flere hus står i veien og må rives.

Alternativet til bro har vært, og er, tunnel under sundet. Magnus Natås argumenterer for bro med bl.a. å hevde at svært mange mennesker i Drotningsvik og i Knarrevik-området vil få lange omveier når de skal over til andre siden. Dette fordi en tunnel vil gå inn ved Storavatnet på Bergens-siden og i Arefjord på Litlesotra.

Kjemper for tunnel

Velforeningene har på sin side hele tiden kjempet for tunnel under sundet mellom Drotningsvik og Litlesotra. Talsmann Per Gunnar Bøe sier til bt.no at 10.000 fastboende på begge sider av sundet står samlet mot broløsningen, som de hevder vil rasere store deler av bomiljøet på begge sider.

Bøe lover et kolossalt press inn mot de politiske organene i Fjell kommune og Bergen kommune. Det er nemlig kommunestyrene her som har siste ordet når det skal vedta endelig kommunedelplan for det nye Sotrasambandet.

Ventelig vil det skje utpå høsten, etter at høringsrundene er unnagjort.

Hva syns du om planene? Si din mening i kommentarfeltet under!

NY SOTRABRO? Slik vil det se ut fra Litlesotra dersom det blir bygget en ny bro med fire kjørefelt nord for dagens Sotrabro.
Statens Vegvesen (illustrasjon)
FRA FJORDEN: To broer, sett fra fjorden.
Statens Vegvesen (illustrasjon)
Prosjektleder Magnus Prosjektleder Magnus Natås orienterer politikere og presse i Fjell rådhus i dag.
Pål Andreas Mæland (MMS)