Det er veistrekningen som går fra rundkjøringen på Fjøsanger, langs sjølinjen til frem til Hop som nå er åpnet. Dette er Fritz C. Riebers vei.

Resten av strekningen, fra Hop over Midttun og frem til Nesttun åpnes tirsdag. Her skal deler av trafikken gå i tunnel.