• Det spres mer kokain enn noen gang her i landet, sier Tormod Bønes, seniorrådgiver i Kripos.

I fjor ble det gjort 713 kokainbeslag i Norge. For ti år siden var tallet bare 161.

— Vi har ikke god oversikt over kokainbruken i Norge. Kokain er i stor grad de rikes dop, som inntas på nattklubber og private hjem. Dette er arenaer der politiet i liten grad er til stede. Beslagstatistikken viser imidlertid at det er en utvilsom økning i kokainforbruket, sier Bønes,

I fjor ble det gjort beslag av kokain i samtlige 27 politidistrikt i Norge. Og selv om alt tyder på at Oslo fremdeles har den største kokainomsetningen, er tendensen at stoffet i større grad blir spredd rundt i hele landet.

— Det ble gjort 19 kokainbeslag i Hordaland, mot tre i 1997, forklarer Bønes.

Kokain utgjorde bare 2,8 prosent av alle narkobeslagene i Norge i fjor. Bønes tror tallet gir et galt bilde. Han tror kokain utgjør langt mer en 2,8 prosent av det totale narkotikaforbruket i Norge.

— Undersøkelser som baserer seg på anonyme intervju viser helt andre forholdstall. Antallet som sier at de har brukt kokain, står ikke i forhold til beslagene, på samme måte som for eksempel med hasj og heroin, sier Bønes.

Både Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) har gjort slike undersøkelser.

Stiftelsen Bergensklinikkene lager dessuten hvert halvår en rapport som heter Føre var, for å plukke opp rustrendene i vårt distrikt.

— I undersøkelsen for vinteren 2005/2006 registrerte vi en økning i bruk av kokain. Fra vår til høst 2006 var tallene omtrent de samme, sier Jane Mounteney, spesialkonsulent i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Undersøkelsen baserer seg på bruk av 50 ulike kilder, blant annet beslagstatistikk og intervju med ulike informanter.

— Det er ikke skoleungdom som bruker dette. Det er et utelivsdop for litt mer voksne folk, gjerne folk med litt penger, beskriver Mounteney.