Kontrollen var i rundkjøringen i Øystese i Kvam kommune mellom klokken 15.30 og klokken 19.30 i går. Kontrollen var et samarbeid mellom Kvam lensmannskontor og Statens vegvesen.

— 40 biler ble kontrollert. Fire vogntog fikk kjøreforbud, så de måtte parkere i Øystese til manglende var rettet på. Forholdene er anmeldt, forteller politibetjent Hogne Skjervheim ved Kvam lensmannskontor til bt.no.

— Hva var grunnen til at dere nektet vogntogene å kjøre videre?

— Det ene vogntoget fikk kjøreforbud fordi det hadde farlig last og ikke var merket for at det førte farlig last. Det andre var en bredtransport uten dispensasjon. Det tredje hadde ikke betalt vektårsavgift, mens det fjerde vogntoget manglet løyve for transport av gods, sier Skjervheim.

Så lenge veien mellom Voss og Bergen delvis er stengt, kjører nå svært mange av vogntogene om Kvam. Alle vogntogene som fikk kjøreforbud var norske.

Seks biler fikk forelegg for feil lysbruk. De brukte fire nærlys, det betyr at de hadde kurv/tåke lys i tillegg til nærlys.

En moped ble avskiltet på grunn av tekniske mangler.