— Utvalgene vil sikre en fornyet, uavhengig og grundig gjennomgang av sjøkabelalternativet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

Konsesjonen til å bygge luftledningen Simadal-Samnanger i Hardanger ble gitt 2. juli. Etter først å ha hevdet hardnakket at kraftutbyggingen var ferdig utredet og at det ikke pekte seg noen alternativer til høyspentmaster, snudde regjeringen i begynnelsen av august. Utvalgene som skal vurdere forskjellige sider av sjøkabelalternativet skal være ferdige innen 1. februar 2011.

Da skal regjeringen gjøre det statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har kalt en overordnet politisk vurdering, der alle sider av kraftsituasjonen blir tatt med: Kostnader, anleggstid, miljøinngrep og kraftbehov, ifølge pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet.

Utvalgene Utvalg én skal utrede tekniske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold knyttet til en sjøkabelløsning, og ledes av Fredrik Rüter, sjef for Grid Connections i Vattenfall Power Consultant. Det andre utvalget skal vurdere virkninger for kraftsystemet ved kabling og ledes av professor Göran Andersson, direktør for EEH-Power Systems Laboratory i Zürich.

Utvalg nummer tre skal utrede konsekvensene av at en eventuell sjøkabel vil ta lengre tid å strekke enn en luftledning, og ledes av professor Fredrik Baldursson ved School of Business, University of Reykjavik.

Det fjerde utvalget skal utrede de samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativet og ledes av professor Arild Hervik ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høyskolen i Molde.

Dialog Regjeringen har fått kritikk for mangelfull dialog og lokal forankring, og inviterer i denne runden Hardangerrådet og andre berørte kommuner til dialog underveis i denne prosessen. Alle utvalgene skal ha egne kontaktmøter med de berørte kommunene. Kommunene inviteres også til å diskutere den endelige utformingen av den vedtatte traseen.

Terje Riis-Johansen sa på pressekonferansen at det har vært en god dialog med Hardangerrådet og de andre som har engasjert seg i regionen. — Jeg vil berømme det lokale arbeidet i forhold til prosessene vi har hatt den siste tiden, det har kommet mange konstruktive bidrag og nye innspill, sier statsråden.

— Departementet vil avholde høringsmøte for alle de involverte lokale og regionale instanser 10. februar 2011, sier olje- og energiministeren.

Han sier regjeringen har vært opptatt av å finne den beste kompetansen når utvalgene skulle settes ned.

— Tre av utvalgslederne er hentet utenfor Norges grenser, det samme er flere av medlemmene, sier Riis-Johansen.

Han mener opplegget med de fire utvalgene er bredt og uavhengig.

— Jeg tror det vil bidra til at vi skal få en god prosess.

- To spor

Riis-Johansen sier at konsesjonen er gitt og at det er viktig for regjeringen å starte arbeidet med å sikre forsyningssikkerhet til Bergen. Han står fast på at byggingen skal starte fra Samnanger-siden, men han åpner for å se på trasévalget på nytt og endringer på linjen. Dette skal skje parallelt med utvalgenes utredninger.

— Vi har et fokus på forsyningssikkerheten. Jeg sitter med ansvaret og det tynger, fordi vi ser at forsyningssikkerheten må forbedres og Bergen står øverst på vår liste når det gjelder dette, sier statsråden.