— Vi jobbet i kontorer som lå på taket over en kraftig transformator. At fire friske ungdommer under 30 år ble alvorlig syke samtidig, kan ikke være en tilfeldighet. Men det ble aldri skikkelig undersøkt hva årsaken var, sier Sissel Halmøy til BT. Hun er leder for FELO (Foreningen for el-overfølsomme).

— Den gangen var det ingen som tok disse sakene på alvor. Nå begynner man å få øynene opp, men det er fortsatt stor mangel på kunnskap. Norge ligger milevis etter for eksempel Sverige når det gjelder hjelp til el-allergikere, sier hun.

Økende omfang

— Vi tror fenomenet har stort omfang, og at det er raskt økende. Det skyldes den eksplosjonsartede økningen i alle typer høyfrekvent stråling, fra mobiltelefoner, elektronisk utstyr og ikke minst trådløse telefoner og trådløst internett. Innføring av mobile kontorer er en «katastrofe» for de ansatte, mener Sissel Halmøy.

WHO gransker

El-overfølsomhet er en betegnelse på et kompleks av helseplager. En vitenskapelig sammenheng er ennå ikke klarlagt, men lidelsen begynner å bli utbredt og gjenkjent i land etter land. I Sverige har 200.000 personer rapportert om symptomer på grunn av stråling fra elektromagnetiske felt. Der har foreningen for el-allergikere 5000 medlemmer, i Norge bare 230. Elektromagnetiske felt finnes for eksempel rundt strømkabler til hus, transformatorer, varmekabler, ladere, komfyrer, hårtørkere, pc-er, tv-er, mobilmaster, trådløst telefon- og datautstyr. Feltene kan måles.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har de siste årene holdt flere møter og konferanser om el-overfølsomhet, og har satt i gang undersøkelser for å kartlegge problemet.