Det er Multikonsult som har gjort disse beregningene for Statnett.

  • 500 MILLIONER : Regningen på hele linjen i luft som Statnett n å søker om, vil være på rundt 500 millioner kroner, litt avhengig av trasé-valget.
  • 2 MILLIARDER: En sjøkabel fra Sima til Norheimsund og kraftledning i luft over Kvamskogen til Samnanger vil være fire ganger dyrere, det vil si to milliarder kroner.
  • 3 MILLIARDER: Hvis strekningen over Kvamskogen heller ikke skal gå i luft, men graves ned i jord, vil regningen bli seks ganger høyere, det vil si tre milliarder kroner.Hele Hardanger-regionen vil kombinere kraftkabelen fra Norheimsund til Samanger med en veitunnel under Kvamskogen. Det vil redusere avstanden mellom Hardanger og Bergen betydelig, samtidig som det tar bort den store veitrafikken fra det desidert største hytteområdet på Vestlandet.