ROY HILAMR SVENDSEN

Ingen av de fire skal ha kommet alvorlig til skade.

Ulykken skjedde klokken 17.20 og førte til store trafikale vansker.