– Vi ser svært alvorlig på dette og setter inn alle krefter vi kan på å få stoppet ulovligheter i slike bygg, sier byråd Øistein Christoffersen.

Etter brannen i Skuteviksboder 13, hvor det ble avdekket at bygningen ble brukt som overnattingssted, startet representanter fra byggesaksavdelingen i kommunen sammen med brannvesenet å foreta inspeksjoner av sjøbodene i Bergen.

Denne uken ble det funnet fire ulovlige boliger i Skuteviksboden 10.

Det ble søkt om tillatelse til bygging av tre boliger, men tillatelsen ble foreldet. Likevel ble det bygget fire boliger.

– Nå går vi systematisk gjennom alle sjøboder og aktuelle bygg. Det er lite tilfredsstillende for brannvesenet å komme til et brannsted som de ikke vet brukes til boliger, sier Christoffersen.

FANT BOLIGER: Enda flere ulovlige boliger er funnet i Skuteviken
Thomas T. Kleiven (arkiv)