ARNE MULEN er tilbudt stillingen som ny kapellan i Arna. Har er i dag misjonsprest for Det Norske Misjonsselskap i Paris.

Også Olsvik menighet i Bergen får ny kapellan. Bispedømmerådets valg falt på ØIVIND RISE, som er nyutdannet prest og for tiden tjenestegjør i Feltprestkorpset.

KÅRE OKSHOLEN har fått tilbud om å rykke opp fra kapellan til sokneprest i Vågsøy. Oksholen har tidligere bakgrunn som misjonsprest på Madagaskar. I 2001 kom han til Vågsøy som kapellan. De siste månedene har han vikariert som sokneprest, og får nå altså denne stillingen fast.

STEIN OLTEDAL er tilbudt stillingen som prostiprest i Sunnfjord. Også han har internasjonal erfaring. Oltedal har nemlig vært sjømannsprest i Dubai. Dessuten har han vært kretssekretær i Det Norske Misjonsselskap i Sogn og Fjordane. For tiden er han vikarprest i Førde.