Ifølge politiet er Fjøsangerveien er en av de mest ulykkesbelastede veistrekninger vi har i Bergen. Derfor foretar politiet hyppige kontroller på denne veistrekningen.

I går foretok trafikkpolitiet to laserkontroller og en rødlyskontroll på strekningen.

Ved en fartskontroll kontroll ved Solheim gravplass, mellom kl.1315 og 1417 ble 9 bilførere tatt. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t og høyeste hastighet holdt en drosje med passasjer og ble målt til 68 km/t.

Ved en rødlyskontroll i krysset mellom Bjørnsonsgate og Fjøsangerveien. ble 5 ilagt bøter for å ha kjørt mot rødt lys, blant annet en buss med passasjerer. Også to syklister ble bøtelagt for kjøring mot rødt lys.

Ved en laserkontroller mellom rundkjøringene ved Krambua og Kanalveien i tiden mellom kl.1715-1915 ble hele 28 bilførere tatt og 4 fikk beslaglagt sitt førerkort. Høyeste hastighet ble målt til 96 km./t. Fartsgrensen her er 60 km/t.