Tilfredsstillende, mener politiet. Uholdbart, mener ordførere.

— Vi er litt urolige her vest. Hvis politiet ikke rekker over de anmodninger som kommer om natten, så går det ut over folks trygghetsfølelse. Striler ringer ikke til politiet uten at det er alvor, sier Albrigt Sangolt, ordfører i Sund kommune.

Han har innkalt ordførerne i de tre andre kommunene til møte om det han mener er dårlig politidekning.

Ønsker dobbelt vakthold

Sangolts inntrykk er at patruljen som dekker Sotra, Øygarden og Askøy, rett som det er også styres inn til Laksevåg og Fyllingsdalen. Det bekreftet også tillitsvalgt Kenneth Hagenes overfor VestNytt lørdag.

- Hvilke konsekvenser får dette?

— Ingen alvorlige episoder hittil. Men vi vil helst slippe å komme i en etterpåklokskapens time, sier Sangolt.

Han peker på at det bor over 30.000 mennesker vest for Sotrabrua og at regionen er i vekst. Han viser også til politireformen.

— Den skulle gi oss mer synlig politi. Vi opplever det motsatte, sier han.

Askøy-ordfører Knut Hanselmann sier han deler uroen.

— Dette er ikke holdbart i det hele tatt. Folk skal jo føle en viss trygghet. Vi er redd for at det skal skje flere hendelser samtidig som gjør at de ikke greier jobben, sier han. Han ønsker seg dobbelt så mange politifolk på vakt som nå.

- Bryte opp rusmiljø

Ønsket til Olav Martin Vik, ordfører i Øygarden kommune, er like klart: De to vaktene holder seg vest for Sotrabrua og overlater Askøy og Bergen vest til andre.

— Vi ønsker mer kapasitet slik at politiet blant annet kan være mer synlig i kjente miljø med rus og stoff, og kanskje avdekke ukjente miljøer, sier han.

Ingen av ordførerne har hørt om noen konkrete eksempler der politiet ikke kom etter en oppringning.

— Vi hører at episoder blir nevnt, men folk går ikke til kommunen med klager på statlig etat. Vi fanger nok ikke opp slikt. Dessuten er det vel en del som opplever å ikke bli hørt, men som ikke forfølger det etterpå likevel, sier Vik.

Rykker ikke på høy musikk

Odd Dale, leder for politiet i de fire kommunene, deler ikke ordførernes uro.

— Beredskapen er tilfredsstillende. Jeg tror ikke vi har hatt en eneste alvorlig sak som vi ikke har betjent, sier han.

Dale vil ikke bekrefte at det er to på vakt utenfor kontortid. Det er taushetsbelagt informasjon.

— Men om det skjer flere alvorlige hendelser samtidig, så kan patruljer fra andre enheter ta oppdrag her ute, sier han.

Samtidig erkjenner han at politiet ikke rykker ut til enkelte mindre alvorlige hendelser.

— Får vi melding om en bil som kjører litt rart, men med upresise opplysninger, kan det være et oppdrag vi ikke rykker ut på. Likeledes høy musikk i nabohuset etter midnatt.

Dale ønsker seg mer ressurser til forebyggende arbeid både i og utenfor kontortid, men at beredskapen er bedre enn den var før politireformen.

— Den gang hadde vi politifolk på vakt som sov, men kunne rykke ut dersom noen ringte.

Trenger vi mer politi? Diskutér her!

Tor Høvik (Arkiv)