Osterøy, Austevoll, Sund, Meland, Radøy, Bømlo, Fitjar og Tysnes har innført eigedomsskatt for heile kommunen. Kvinnherad kjem etter neste år. Då er truleg også Kvam med, sjølv om det formelle vedtaket enno manglar.

Saman med Bergen, Odda, Voss og Vaksdal har Kvam no eigedomsskatt i eit avgrensa område, og for verk og bruk i heile kommunen.

Dei andre kommunane har eigedomsskatt berre på verk og bruk. Det er først og fremst kraftverk og industribruk som gir klingande mynt i kommunekassene, pengar som lokalpolitikarane nødig vil gå glipp av.

Tidlegare måtte kommunane skattlegga vanlege eigedomar i område som er «utbygde på byvis» for å få lov å henta inn millionane frå verk og bruk.

På Voss var berre flate Vangen skattlagt då skatten vart innført. Seinare er området utvida. Kvam har eigedomsskatt berre i Grova.

– Dette kravet vart fjerna ved lovendring i 1996. No kan verk og bruk skattleggjast utan eigedomsskatt i sentrum, opplyser seniorrådgjevar Håvard Rød hjå Fylkesmannen i Hordaland.