73 personer er siktet i den nasjonale politiaksjonen mot spredning av materiale med seksuelle overgrep mot barn, opplyser Kripos.

Aksjonen er kalt Operasjon Share, og samtlige politidistrikter i Norge har igangsatt etterforskning.

Totalt dreier det seg om 68 saker, og det ble onsdag gjennomført aksjoner i de aller fleste sakene.

Tre fra Bergen

I Hordaland ble fire personer pågrepet og siktet i går, opplyser politiadvokat Ørjan Ogne i Hordaland politidistrikt. Tre av dem er menn fra Bergen, født i henholdsvis 1984, 1985 og 1953. Den fjerde er en mann fra Os.

— Vi har foretatt pågripelse og ransaking, og datautstyret er beslaglagt. Nå blir det en etterforskningsjobb å gjennomgå beslagene. Det er for tidlig å si hvor stort materialet er, sier Ogne.

Tre av mennene ble løslatt etter avhør, mens den fjerde fortsatt satt fengslet torsdag formiddag. Han har erkjent befatning med overgrepsbilder, i likhet med to av de andre.

— Kripos har identifisert dem som eier IP-adressene, og så har det vært gjort etterforskning lokalt for å avdekke hvem som faktisk har lastet ned materialet, sier Ogne.

Kripos opplyser at aksjonen er et resultat av en innledende etterforskning utført av Kripos mot personer som deler overgrepsmateriale på fildelingsnettverket «eDonkey2000».

Hindrer spredning

De enkelte sakene ligger påtalemessig under distriktet hvor internettabonnementet hører hjemme, opplyser Kripos.

Målet med aksjonen er å hindre distribusjon av overgrepsmateriale, samt videre å avdekke fysiske overgrep mot barn. Kripos har valgt ut sakene ut fra flere kriterier, blant annet antall ulovlige filer som er delt, om det er personer i husstanden som tidligere er domfelt for seksuallovbrudd og om det er personer tilknyttet internettabonnementet som har tilgang til barn.

Kripos understreker at de foreløpig ikke har informasjon om fysiske overgrep i de 68 sakene, bortsett fra det som blir vist på filmer og foto.

– Dette vil avklares gjennom videre etterforskning i politidistriktene. Basert på tidligere saker vet vi imidlertid at en stor del av dem som besitter og deler overgrepsmateriale også selv begår seksuelle overgrep, opplyser Kripos-sjef Ketil Haukaas.

Svært grovt

Han opplyser at materialet som er avdekket så langt i aksjonen, er av svært grov karakter.

– Å beskytte barn mot overgrep er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. De som deler bilder og film som viser overgrep mot barn skal vite at de risikerer å bli tatt – både i aksjoner som dette og gjennom daglig politiarbeid, sier Haukaas.

Hvert eneste politidistrikt etterforsker en eller flere saker i Operasjon Share.