Mister X — mannen som skal overta fornyelsesansvaret for offentlig sektor etter Jørgen Kosmo - er fra Hordaland. Hordaland får dermed fire statsråder i den nye regjeringen; Lars Sponheim, Laila Dåvøy, Erna Solberg og mister X.

For landets medier fortonte torsdagen seg som et rotterace for å kunne presentere en mest mulig komplett liste over Kjell Magne Bondeviks nye regjering.

Bondevik og hans nærmeste har gjort det til et stort poeng at Hans Majestet Kong Harald skal få seg minst én - helst to - overraskelser når han ser listen over den nye regjeringen. Klokken 12 i dag møtes det 19 personer store regjeringskabinettet til sitt første statsråd på Slottet.

Den indre krets

Sent i går kveld så det ut til at Bondevik klarte å holde de to siste kortene i regjeringskabalen hemmelig.

Stats-, utenriks- og finansminister er som kjent Kjell Magne Bondevik, Jan Petersen og Per-Kristian Foss.

KrFs partileder, Valgerd Svarstad Haugland, blir kirke- og kulturminister. Venstreleder Lars Sponheim blir landbruksminister. Disse fem personene er regjeringens mest sentrale politikere og vil utgjøre en indre kjerne.

Comeback av Kristin Clemet

Mange andre kjente politikere inntar andre departementer. Det var på grunn av kabalen vanskelige forhandlinger om hvilket parti som skulle få utdannings- og forskningsdepartementet.

Høyre trakk det lengste strået, men fikk ikke gjennomslag for sitt primærvalg; Børge Brende. Dermed er det duket for rikspolitisk comeback av Kristin Clemet. Allerede torsdag kveld var det mange som tolket dette som at Clemet igjen er på full fart tilbake i ledelsen av Høyre og kan vise seg å bli en fremtidig partileder. Kirkesaker flyttes fra Clemets departement fordi hun ikke er medlem av statskirken.

Venstres populære politiker, Odd Einar Dørum, fikk ikke sitt og partiets ønske om å være forskningsminister oppfylt. Han går derfor tilbake til Justisdepartementet.

Helse på KrF

Kristin Krohn Devold (H) blir forsvarsminister. Erna Solberg (H) får ansvaret for kommunal- og regionaldepartementet, mens trønderen Børge Brende sikrer representasjon fra Midt-Norge i Miljøverndepartementet. Svein Ludvigsen (H) blir fiskeriminister, mens Venstres Torild Skogsholm blir samferdselsminister.

Einar Steensnæs (KrF) blir olje- og energiminister, mens Ansgar Gabrielsen (H) overtar etter Grete Knudsen i nærings- og handelsdepartementet.

Det er i tillegg klart at sentrumsregjeringens bistandsminister, Hilde Frafjord Johnson (KrF), får samme ansvarsområde igjen. Laila Dåvøy (KrF) blir barne- og familieminister mens Dagfinn Høybråten (KrF) blir helseminister.

Mister X fra Hordaland

De to postene det torsdag kveld hersket usikkerhet om var arbeids- og administrasjonsminister og sosialminister. Den store, mystiske mister X er altså landets nye arbeids- og administrasjonsminister og høyremann fra Hordaland.

De to heteste tipsene torsdag natt var at stortingsrepresentant Sonja Sjølie (H) blir sosialminister, og at NHO-rektor Victor D. Norman er Bondeviks joker og den store ukjente mister X. Alle involverte regjeringspartnere hadde garantert overfor Bondevik at mister X ikke ville bli røpet til noen av landets journalister.

I tillegg er det klart at Gunnar Husan (KrF), Kari Husøy (KrF), Gunnar Kvassheim (V) og Eirik H. Moen (H) blir statssekretærer på

Statsministerens kontor. Øystein Børmer, Knut Arild Hareide og Kari Olerud Moe blir statssekretærer hos finansminister Per-Kristian Foss.