— På grunn av trygghet, kapasitet og effektivitet er det selvsagt med fire kjørefelt sier Ole Johan Sagen til VestNytt.

Sagen er daglig leder i det interkommunale selskapet Sotrasambandet.

Hvis det nye sambandet blir en bro vil den gå over samme sund som Sotrabrua gjør i dag. Kjøreruten kan da komme til å gå fra Bergen, via Storavatnet over til Kolltveit eller Straume.

Hvis sambandet havner et annet sted blir det en tunnel, skriver VestNytt.

I tillegg til å avlaste den sterkt trafikkerte Sotrabrua med et nytt samband, skal det bygges ny vei mellom Ågotnes i Fjell og Austefjord i Sund. Veien skal ha en farsgrense på 80 kilometer i timen.

I løpet av 2006 legger Statens vegvesen frem ulike løsningsforslag for det nye fastlandssambandet.