— Det viser seg at majoriteten av dem som bryter kjøre- og hvilebestemmelsene har opplevd å sovne bak rattet. Her er det en klar sammenheng, sier Kjersti Danielsen i Vegdirektoratet til Aftenposten.

Transportøkonomisk institutt har intervjuet 1.200 yrkessjåfører i rapporten «Trøtte typer på tur».