— Hjelp meg å finne en venn, sa studenten til sykepleieren.

Det var en ganske klar bestilling. Mange føler seg avskåret fra det tilsynelatende ålreite miljøet, sier psykiatrisk sykepleier ved Universitetet i Agder, Vigdis Aavitsland (bildet).

Alene Norfakta-undersøkelsen i Studmag viser følgende:

  • 40 prosent av studentene sliter med ensomhet.
  • Verst av alt er det for studenter på humanetiske og estetiske fag.
  • Menn og kvinner like ensomme.
  • De som er ensomme er lite fornøyd med det faglige og sosiale miljøet ved lærestedet.
  • De synes også det er vanskelig å få venner på studiet.

I tillegg viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2005 følgende:

— Studenter er mer ensomme enn andre.

— Folk under 30 er mer ensomme enn de over 30.

Stor pågang — Veldig mange av dem som tar kontakt med meg, forteller om ensomhet. Noen føler de er to personer; utenpå er de blide og sosiale med masse bekjente. Inni seg føler de seg triste og ensomme, sier Aavitsland.

Også de andre universitetene i landet har psykolog eller psykiatrisk sykepleier til å ta seg av studenter med psykiske problemer.

— Ensomhet er tett knyttet til trivsel. Om en i tillegg til å være ensom mistrives på studiet, er det grunn til å se nærmere på det, sier Rune Olsen, psykologspesialist i studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo. Han sier han tvert imot erfarer at studenter er mindre ensomme.

— Vi gjorde en undersøkelse på Blindern i 2003 og 2005 som viste at studentene generelt blir mindre ensomme, men at eldre studenter er mer ensomme enn yngre. Det kan ha med å gjøre at de faller utenfor det sosiale nettverket, sier Olsen.

Glansbilde Følelsen av ensomhet er størst blant studentene i første semester. Til tross for fadderordninger og mye aktiviteter i begynnelsen, mener Aavitsland at mange faller utenfor.

— Utad blir det presentert et glansbilde av studietiden. Det må de gjøre for å lokke til seg studenter. Derfor kan krasjet bli stort når de møter virkeligheten, sier hun.

— Som student flytter du til et nytt miljø, og du skal skape deg et nytt nettverk. I tillegg skal du kanskje velge partner, yrke og bosted. Hvis du i tillegg er alene og ikke kjenner så mange, kan det bli tøft, sier hun.

Rune Olsen sier sosial angst kan påvirke følelsen av å være ensom.

— Mange synes sosiale utfordringer er så ubehagelige at de trekker seg fra slike situasjoner, sier Olsen.

Han oppfordrer studenter som er ensomme til å lage en strategiplan for seg selv, der hensikten er å komme i kontakt med andre.

— En bør bruke nettverket en har til å snakke sammen, også om ensomhet, oppfordrer han.

Tekst: HILDE MOI

Foto: TORSTEIN ØEN