Fire av ti som ønsker å bli grunnskolelærer fra 1-7 trinn, er ikke kvalifisert for utdanningen, viser tall fra Samordna opptak. Det skriver Aftenposten.no.

Totalt sett er 34,5 prosent av søkerne til lærerutdanningene i grunnskolen ( 1-7. trinn og 5. til 10. trinn) som har fått sine søknader behandlet, ikke kvalifisert.

I alt 6778 personer har fått sine søknader behandlet for grunnskolelærerutdanning for første til syvende trinn. 4029 av dem er kvalifisert for utdanningen, det vil si at 59,4 prosent er kvalifiserte, mens 40,6 prosent ikke er det.

— Det er beklagelig at så mange søkere ikke er kvalifiserte. Vi trenger flere lærere i Norge. Det er en utfordring, sier Tove Marie Børresen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

— Vi må spørre oss hvorfor ungdom ikke søker seg til lærerutdanningen. Læreryrket bør være et attraktivt yrke, men statusen må heves, legger hun til.

Opptakskrav

Utdanningsforbundet støtter ikke desto mindre opp om opptakskravene.

For to år siden ble det innført nye opptakskrav for lærerutdanningen. Den som vil bli lærerstudent må minimum ha karakteren 3 i norsk og matematikk fra videregående, og må ha minst 35 skolepoeng.

— Det er viktig at studenten har et godt utgangspunkt når den søker lærerutdanning, sier Børresen.

Det står bedre til med tallene for grunnskolelærerutdanning for femte til tiende trinn. Her ble 4869 av 6805 søkere funnet kvalifiserte, eller 71, 5 prosent.

Tallene gjelder samtlige, uavhengig av prioritet, som har søkt lærerstudier fra høsten av.

Liten forbedring

— Dette er likevel en nedgang fra året før, hvor 36,2 var ukvalifiserte, sier avdelingsleder i Samordna opptak, Geir Andersen, til Aftenposten.no.

- Hvordan forklarer du nedgangen?

— Det kan bety at søkerne er bedre informert om regelverket i år enn i fjor. I år er det andre året hvor karakterkravet gjelder. Det kan være at flere som ser at de er ukvalifiserte, velger å ikke søke. Men det kan også finnes andre forklaringer, så det er vanskelig å ha en bastant mening om det, sier Andersen.

Ifølge Andersen har de fleste andre studier ikke bestemte karakterkrav, med unntak av en del masterutdanninger innen ingeniørfagene, som har krav om karakteren 4 i programfag i matematikk.

Setter lit til restetorget

Hvorvidt studieplassene på lærerutdanningen blir fylt opp, er vanskelig å få oversikt over før om en ukes tid. Totalt er det 2987 studieplasser, men tilbud sendes ut til flere på grunn av erfaring med en viss nei-prosent.

— Vi har nå sendt ut tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanningene til totalt 3195 personer, så gjenstår det å se hvor mange som takker ja, sier Andersen.

Utdanningsforbundet peker på at det fra i dag av ligger en del ledige studieplasser på restetorget.

— Vår oppfordring er at kvalifiserte søkere melder seg der til lærerutdanningene. Vi kan garantere at det å være lærer er det mest spennende yrket en kan tenke seg, og det er et viktig yrke for landet vårt, sier Børresen.

Hvordan skal lærerutdanningen løftes? Bruk kommentarfeltet.