I 2004 ble 11.739 boenheter besøkt, og 4879 av dem fikk anmerkning for avvik ved røykvarslere og slokkingsutstyr. Dette er en andel på 42 prosent.

— De hyppigste problemene er manglende vedlikehold på pulverapparat, samt røykvarslere uten batteri, sier Atle Sørensen, leder for feie og tilsyn i Bergen brannvesen.

I tillegg til slurv med røykvarslere og slokkingsutstyr, finner brannvesenet skorsteiner som er murt inne, avvik ved rømningsveier, feil oppbevaring av brannfarlig materiale og ulovlige bruksendringer i boligen.

Rekordmange tilsyn

I år vil det bli gjennomført rekordmange tilsyn for å bedre brannsikringen i Bergen.

— Alle kommunens boenheter med ildsted får besøk hvert fjerde år. I 2005 vil vi gå 18.000 tilsyn, forteller Sørensen.

Tallene for første halvår viser er litt mer lystig lesning for brannvesenet.

— Av de 8200 tilsynene vi har utført så langt, har 2114 fått merknad for feil ved røykvarsler eller slokkingsutstyr.

Det utgjør en andel på 26 prosent. I 2003 fikk «bare» 20 prosent av de undersøkte boenhetene tilsnakk for mangel på røykvarsler eller slokkingsutstyr.

— Hvorfor er det så mange som ikke sjekker at røykvarsleren virker?

— Folk har gode rutiner på det meste i en travel hverdag, men mange tenker på røykvarslere som en fast installasjon som er montert en gang for alle. For at en røykvarsler skal fungere, må batteriet skiftes en gang i året, og den bør sjekkes hver måned. Det er smart å skaffe seg gode rutiner for brannvern i hjemmet, sier Sørensen.

Ny forskrift

En ny lokal forskrift har gitt Bergen brannvesen enda et våpen mot brannfeller i byen. Siden oktober i fjor har brannvesenet hatt anledning til å gå på tilsyn i boenheter uten ildsted, forutsatt at de ligger i områder med særlig stor fare for brannsmitte.

— Vi ser at disse boligene, som tidligere ikke har fått tilsyn, har flere avvik enn de boligene som får besøk hvert fjerde år, sier Anders L. Blakseth, leder for brannforebyggende avdeling.

Den nye forskriften kom som en direkte konsekvens av brannen i Lille Øvregate 32 den 4. august i fjor. Flere mennesker benyttet seg av solarium i huset, og måtte reddes ut. Trebygningen, som ikke hadde noe ildsted og som derfor heller ikke fikk tilsyn fra brannvesenet, ble totalskadd i brannen.