— Den offentlige skolen blir etter hvert nødt til å reklamere, sier skoleforsker Peder Haug.

Hva synes du om at så mange går på privatskole i Bergen sentrum? Diskuter i kommentarfeltet nederst!

Når de ferske privatskolene Sonans, Akademiet og John Bauer er fylt opp, vil 45 prosent av de videregående skoleplassene i sentrum være på privatskoler.

I år tilbyr de tre skolene skoleplass til 900 elever, og de kan fortsatt vokse. Til sammen har skolene konsesjon til å ta imot ytterligere 375 elever. Mandag skrev BT at mange av skolene må avvise søkere fordi de er proppfulle på første årstrinn.

— Privatskolene har reklamert godt for seg. Vi vet at de bruker ting som ungdom liker - de lover utenlandsturer, tett oppfølging og PC-er. De er spennende fordi det er nytt og de lover mye, sier Peder Haug, professor i pedagogikk.

Den enes død ...

— Den offentlige skolen vil etter hvert være nødt til å bruke mer penger på markedsføring. De må synliggjøre sine sterke sider, sier Haug.

Han viser til en parallell konsekvens i høyere utdanning. Mens markedsføringsbudsjettet tidligere var nær null for høyskolene og universitetene, er reklame noe de i dag må ha for å overleve.

— Nå bruker utdanningsinstitusjonene hundrevis av millioner kroner til markedsføring. Den enes død er den andres brød, sier professoren.

Arbeiderpartiets fylkesgruppe liker ikke utviklingen med privatskoler i sentrum.

— Vi mener man primært skal bruke ressursene på en god videregående skole for alle, sier Gisle Handeland (Ap).

Han frykter privatskolene vil føre til en utarming av de offentlige skolene.

- Tilbudet teller mest

I Bergen sentrum er det totalt 2230 offentlige skoleplasser på videregående. Danielsen har 540 skoleplasser, til sammen har de private i sentrum mulighet til å ta imot 1815 elever.

Det store antallet ungdommer som nå trekkes mot privatskolene, mener Høyres Tom-Christer Nilsen er et signal politikerne må ta inn over seg.

— Det er en grense for hvor mye man kan overstyre elevenes ønske. Lang tids nedbygging av kapasiteten i sentrum har gjort at det er behov for flere skoleplasser. I fylket gjør vi også noe med det med den nye skolen på Nygårdstangen, sier Nilsen, som også er fylkesvaraordfører.

Han frykter ikke at de offentlige skolene etter hvert trenger store markedsføringsbudsjett.

— De driver allerede markedsføring gjennom skolemesser. Det viktigste er uansett katalogen over utdanningstilbud, sier Nilsen.

- Skummer fløten

Mens Nilsen mener private skoler utfordrer de offentlige, mener skoleforsker Peder Haug at konkurransen mellom skolene trolig ikke er på like vilkår.

Før det ble åpnet for flere private videregående skoler, eksisterte det ifølge Peder Haug en frykt for at privatskolene ville «skumme fløten», at de tilbyr de enkle og billige utdanningene, at de tar de beste elevene og lar den offentlige skolen sitte igjen med resten.

— Det er slik det frie skolevalget fungerer. Noen skoler får høy prestisje og de beste elevene, mens den offentlige skolen sitter igjen med de dyre utdanningene og resten av elevene, sier Peder Haug.

Hva synes du om at så mange går på privatskole i Bergen sentrum? Diskuter i kommentarfeltet under!