Opptakstallene for 2014 viser at 78 prosent av landets odontologistudentene er jenter, skriver studentavisen Studvest.

Camilla Hansen Steinum, lederen i Den Norske Tannlegeforeningen, forteller at kvinneandelen har økt kraftig de siste 10 til 15 årene.

Trend

— Vi ser den samme trenden på andre profesjonsstudier som for eksempel medisin, psykologi og veterinær.Dette henger nok dels sammen med at flere kvinner velger å studere nå enn tidligere, sier Steinum.

I 2008 var kvinneandelen på tannlegestudiet 75 prosent. Den gang sa president i Den norske tannlegeforening til Bergens Tidende at trenden snudde på nitti-tallet. Før det var kvinnelige tannleger sjeldsynt.

Presidenten påpekte at tannlegeyrket passer fint for kvinner, ikke minst på grunn av fleksibiliteten, noe stadig flere kvinner har fått øynene opp for.

Økt fokus på utdanning

Psykologiprofessor Arild Raaheim arbeider i forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk. Han forteller at økt fokus på høyere utdanning har forårsaket kvinnenes inntog i høyere utdanning.– Hos oss i Norge har det i likhet med mange andre land de siste årene vært en stor satsing på høyere utdanning, og det har vært en uttalt målsetting fra myndighetenes side å få en større andel av ungdomskullene til å ta høyere utdanning, sier han.

Studvest har snakket med to tannlegestudenter om kjønnsfordelingen.

Regina Skavhellen studerer odontologi på fjerde året. Hun mener derimot det faglige miljøet kan ta skade av den skjeve fordelingen.

– Et miljø fungerer mye bedre dersom det består av både kvinner og menn. Det er viktig å ha ulike innfallsvinkler på saker, og det mener jeg gjøres best med både ulike personligheter og kjønn, sier hun.

Guttene faller fra

Tannlegestudenten Åsmund Johansen mener en av grunnene til at spesielt tannlegestudiet er kvinnedominert er på grunn av de høye inntakskravene.

– Jeg har måttet ta opp fag for å få godt nok snitt for å komme inn, mens de aller fleste jentene jeg går sammen med hadde høyt nok snitt til å komme inn på førstegangsinntaket, sier han.

Psykologiprofessor Raaheim bekrefter at kvinnenes dominanse på enkelte studier kan spores tilbake til gode karakterer.

– Mens det hovedsakelig er guttene som står for frafallet i den videregående skolen, gjør jentene det generelt svært godt på skolen. Det er naturlig at de ønsker å bruke sine evner og anlegg i videre studier, sier Raaheim.