Kvinnen, som i dag er i midten av 20-årene, har vært innlagt på psykiatrisk sykehus elleve ganger siden 2000. Hun har flere selvmordsforsøk bak seg, og er erklært arbeidsufør. Trolig vil kvinnen ha problem med nærhet til andre mennesker resten av livet.

Retten finner det bevist at kvinnens helsetilstand skyldes overgrepene hun ble utsatt for fra hun var 9 til 16 år gammel. De groveste overgrepene fant sted da jenten var mellom ni og tolv år gammel.

Faren meldte seg selv til politiet for to år siden. Det skjedde etter at datteren hadde forsøkt å begå selvmord. Han har bare erkjent noen av overgrepene han nå er dømt for. I politiavhør avviste mannen at han hadde brukt makt for å oppnå seksuell omgang med datteren.

Retten har imidlertid festet lit til det datteren selv har fortalt, og et dagboknotat hun skrev om overgrepene da hun var i 12-årsalderen.

I domsavsigelsen blir det bemerket at det har gått uforholdsmessig lang tid — ett år og fem måneder - fra saken var ferdig etterforsket til den kom til behandling i retten. Det er sterkt kritikkverdig i en så alvorlig sak, og har ført til en betydelig merbelastning for fornærmede.