I Bergen tingrett ble mannen frikjent. Retten mente at både den overgrepstiltalte og kvinnen (20) som påsto seg misbrukt fra hun var 11 år, virket troverdige.

Men i Gulating lagmannsrett ble mannen denne uken dømt for å ha misbrukt sin niese i fire år frem til hun var 15. I dag fikk han straffen: Han fikk fire års ubetinget fengsel.

— Fornøyd I tillegg må han betale niesen 150.000 kroner i erstatning, 200.000 kroner i oppreisning og 750.000 kroner for tap av fremtidig inntekt. Til sammen 1,1 millioner kroner. Mannen er student og har ingen inntekt.

Kvinnen er etter overgrepene erklært 25 prosent medisinsk invalid. Hun tar noen skolefag, men har verken klart å jobbe eller studere i lange perioder etter at onkelen forgrep seg mot henne.

— Jeg er godt fornøyd med dommen. Den er i samsvar med min påstand, sier aktor Jarle Golten Smørdal.

Også kvinnens bistandsadvokat Line Hvidsten Ingebrigtsen er fornøyd, selv om hun ba om enda høyere erstatningsbeløp.

- Et justismord I dommen skriver lagmannsretten at den domfelte, som hadde et nært forhold til sin niese, «utnyttet tilliten på en særdeles klanderverdig måte». Overgrepene økte i omfang og alvorlighetsgrad etter hvert som jenten ble eldre, ifølge dommen.

Skyldspørsmålet er avgjort, men 38-åringen vil ha saken til Høyesterett.

— Jeg anker alt det som det i henhold til loven er mulig å anke, sa han i retten.

Det betyr at han vil ha prøvet straffeutmålingen og mulige saksbehandlingsfeil.

— Jeg har hele tiden, siden det første politiavhøret, sagt at jeg er uskyldig. Gulating lagmannsrett har her begått et justismord. Min tillit til rettsvesenet tilsier at dommen blir opphevet, og at alle de som med sine uttalelser og handlinger har innvirket på at dette kunne skje, må ta ansvaret, sier han til bt.no.

–Tilgir hvis du søker hjelp Overgrepene skal dels ha foregått i mannens bolig, dels på ferieturer i Norge, Sverige og Danmark der de to reiste alene.

I 2005, etter at de påståtte overgrepene hadde tatt slutt, sendte jenten et brev til sin onkel. Der oppfordret hun ham til å oppsøke hjelp. «Jeg tilgir deg hvis du søker hjelp. Hvis ikke blir du en byrde for meg», skrev hun. Og: «De fleste som har gjort noe slikt som deg blir hatet, men jeg tilbyr deg en annen vei».

I fjor anmeldte hun ham.

Hun er i dag diagnostisert med en post-traumatisk stresslidelse som følge av overgrepene.