Mannen (32) som sto tiltalt for å ha smittet tre kvinner med HIV, er i Bergen tingrett dømt til fire års fengsel.

Mannen fikk påvist HIV-smitte i mars 2010. Han hevdet han ikke visste om HIV-smitten da han gjennomførte ubeskyttede samleier med de tre fornærmede kvinnene i tiltalen.

Men for retten er det avgjørende at det har fremstilt seg som mulig for den 32-årige mannen at han kunne være smittet av HIV, og at det «derved var risiko for at han kunne smitte partnere ved ubeskyttet sex.»

«Hans handlinger fremstår som grove tillitsbrudd».

Fra dommen

Retten legger i skjerpende retning vekt på at tiltalte har smittet tre friske kvinner. De tre er alle idømt 200.000 kroner i oppreisning.

«Hans handlinger fremstår som grove tillitsbrudd», skriver dommerne.

Tilfellene av HIV-smitting skjedde i perioden desember 2008 til vinteren 2010.

Det var dissens mellom fagdommeren og meddommeren om hvor lang straffen burde være. Fagdommeren anbefalte tre års fengsel, mens flertallet — de to meddommerne - gikk inn for fire år.

- Lett for at straff blir teoretisert

Aktor i saken, politiadvokat Harald Bilberg, synes det er interessant at meddommerne hevet straffen med ett års fengsel i forhold til hans eget straffekrav.

— Det er vel et uttrykk for at rettspraksis ikke alltid samsvarer med det folk flest synes er rimelig og fornuftig. Alminnelig rettsforståelse ser alvorligere på denne typen handlinger enn det erfarne jurister gjør. For en fagdommer og andre jurister, ikke minst meg selv, er det lett for at straff blir teoretisert, at vi bruker regnestav uten å se tragedien bak, sier Bilberg.

Han viser til at den nye straffeloven legger opp til å øke straffene for vold/legemskrenkelser – og at meddommerne i HIV-saken har argumentert med det.

- Tragedie

  • De mener vel at det å smitte noen med HIV er i samme gate som å utøve vold, sier Bilberg.

- Hvordan vil du karakterisere det å HIV-smitte noen?

— Det er jo en tragedie. I denne saken snakker vi om tre unge, sympatiske, flotte damer med livet foran seg. De har nå fått hele fremtiden ødelagt. Den ene kvinnen sa at hennes største ønske i livet har vært å få i hvert fall ett barn, men at den drømmen nå er knust. Kvinnene har hatt et forhold til denne mannen, og kunne tenke seg å bygge en fremtid sammen med ham.

Straffeutmålingen er eksepsjonell. Jeg kan si med sikkerhet at det blir en anke.

Forsvarer Erik Grahl-Madsen

Kommer til å anke

Forsvarer Erik Grahl-Madsen er derimot svært misfornøyd.

— Vi er ikke enig med retten i det hele tatt. Straffeutmålingen er eksepsjonell og går utover aktors påstand. Jeg kan si med sikkerhet at det blir en anke over straffeutmåling og trolig også skyldsspørsmålet, sier han til bt.no.

— Vi mener det i verste fall er snakk om en uaktsom overtredelse. Retten har ubetinget lagt de fornærmedes forklaringer til grunn, uten å høre tiltalte, sier Grahl-Madsen.

- Hva sier han selv?

— Han hadde trodd på et annet resultat. Han var veldig overrasket.