I tillegg har skolen med 270 elever en pc-sal med rundt15 datamaskiner.

Et par pc-er i hvert klasserom er nok, mener rektor Fredrik Sundell.

– Da kan elevene søke informasjon når de trenger det, og dele den informasjonen med resten av klassen.

Men skulle det ikke rekke med klassens to stasjonære datamaskiner, blir det en løsning på det.

– Vi kommer til å utvide med 20 bærbare PC-er i et trådløst nettverk. De vil vi ha på en vogn som vi kan trille rundt i klasserommene.

Finnene er på bunn i OECD når PC-bruken kartlegges, men fortsatt på toppen når kunnskapene måles.

I Finland er kun tre prosent av elevene i «verdens beste skole» daglig foran PC-skjermen.

– Men kanskje er det en sammenheng mellom svakere norske skoleprestasjoner og bruken av IKT. Jeg sier ikke at det er det, men det bør undersøkes, sier professor på Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo, Svein Sjøberg.

– Vi hausser opp IKT-satsingen i norsk skole. Vi har nok en for sterk tro på moderne teknologi fremfor gode lærere og gode bøker her til lands, sier professor Sjøberg.

TAVLE, KRITT OG KOMMUNIKASJON: På Gerby skole er det liten plass til PC i undervisningen når lærerne Helena Karv-Enquist (til høyre) og Ingegerd Ström (i gult) øser av sin kunnskapsbrønn til Lisa og Lycke Karlsson. I bakgrunnen kan klassens to PC-er skimtes.