Bt.no skrev torsdag om hvordan to fremmede kvinner oppsøkte Solveig Selvik (20) ved Den blå steinen onsdag ettermiddag.

Med seg hadde de brosjyren «Profeti fra Finland — gitt av profetinnen i Uleåborg den 1. april 1961».

Finsk gruppe

Brosjyren som Solveig fikk sammen med budskapet om at Utøya-ungdommene nå var i helvete, stammer fra den finske sekten «Suomen esirukoilijakansan esirukoilijat», som på norsk kaller seg «Finlands forbedere».

Sektens profetinne er finske Laila Heinonen, som på 1960-tallet ledet en gruppe troende sammen med sin søster Aune Heinonen.

Laila fikk ifølge profetiene en beskjed fra Gud i 1960 som fortalte henne at hun måtte omvende det finske folket til den kristne tro. Hvis hun derimot ikke skulle klare oppdraget innen 1962, ville hele det finske folk bli straffet.

Ifølge finsk Wikipedia måtte Heinonen omvende minst 800.000 mennesker for å unngå straffen.

«Din redning er i min sønns blod»

Heinonen publiserte profetiene sine i en avis, «Palavin lampuin», og samlet dem også i en bok i 1961. Boken heter «Finland, din redning er i min sønns blod. Profetiske budskap fra Uleåborg», og ble utgitt i 30.000 eksemplarer.

Den norske utgaven er utgitt av Harry Wikanes i Ålesund og Leidulf Øy i Ørsta. Alle profetiene skal ha gått ut på det samme: Om finnene ikke lot seg kristne, så skulle det gå med Finland som det gjorde med de baltiske land.

Bevegelsen spredte seg senere til Sverige og Norge.

Laila Heinonen lever i dag i Turku i Finland, hvor hun fortsatt er aktiv i bevegelsen. Søk på nettet viser at menigheten har rundt 300 forbedere i Norden, der det norske hovedsetet skal være i Sarpsborg.

Sykdom er straff

Ledet av profetinnen tror medlemmene blant annet at sykdom er Guds metode for å straffe menneskene.

Da bt.no kontaktet gruppen i Finland torsdag, var de uvitende om hendelsen i Bergen. Det har ikke lykkes bt.no å få kontakt med lokale medlemmer av sekten.

Gruppen er kjent for å holde en lav profil, og få har hørt om dem. Et søk av gruppen på nettet viser at en svensk journalist, Charlotte Essen, har skrevet bok om gruppen. I tillegg har den finske filmskaperen Annika Nykänen laget en dokumentar om dem.

STIFTEREN: Laila Heinonen fremsetter sine profetier i Finland i 1967.
BLE PLAGET: Solveig Selvik mislikte å bli utsatt for misjonærene. - Den ene damen pekte nedover da hun skulle fortelle hvor ofrene for Utøya-massakren er. - De var ville i blikket, og jeg synes hele situasjonen var veldig ekkel, sier Selvik.
OLE VALAKER