Det er avisa Hordaland som har snakka med ordførarane i samband med at Distriktskommisjonen denne veka føreslo at også nye delar av landet i framtida må kunna nyta godt av tiltak som lågare personskatt, høgare barnetrygd og avskrivingar på studielånet.