«Vi har ingen tall på andelen menn som har kjøpt sex... Det betyr at det ikke vil bli mulig å gi et bilde av prostitusjonskjøperes praksis før og etter kriminaliseringen».

Det skriver Fafo-forskerne som hadde i oppgave å kartlegge omfanget av prostitusjon i Norge før loven mot sex-kjøp ble innført 1. januar i år.

Les også:

Kvinnegruppa Ottar: — Utekontakten er useriøs

Nedtur for forskerne

– Vi har ikke noen kilder til presis kunnskap om hvorvidt sex-kjøpsloven påvirker hvor mange som kjøper sex. Det har vi bare ikke, og det kommer vi ikke til å få heller, sier May-Len Skilbrei.

Hun er forsker ved Fafo, og var med på å lage rapporten «Mangfoldig marked» om prostitusjon i Norge.

En av målsettingene med rapporten var å kartlegge hvor mange nordmenn som kjøpte sex før loven kom. Det gikk ikke.

«Statens institutt for folkehelse gjennomførte våren 2008 en survey om seksuell praksis, deriblant prostitusjonskjøp, men dataene fra denne var rett og slett ikke gode nok til å kunne brukes», skriver forskerne.

– Det var en nedtur, sier Skilbrei.

Nekter å svare

Så få var villige til å svare på spørsmål om sine seksualvaner i undersøkelsen, at forskerne ikke så noen verdi av å ta med informasjonen som fremkom.

– Det er en trend at folk ikke lenger er villige til å svare på veldig private spørsmål i slike undersøkelser. Så vi kommer ikke til å få vite hvor mange som kjøper sex om fem år heller, sier Skilbrei.

Hun viser til at situasjonen er den samme i Sverige.

– Heller ikke der har man gode tall på hvor mange som kjøper sex før og etter loven, sier Skilbrei.

Må telle prostituerte

Siden det ikke finnes tall på kjøpere av sex, er det beste man kan gjøre å se på antallet som selger.

–Det er det eneste vi kan telle. Men antallet vi ser av personer som selger sex, sier ikke noe sikkert om hvor mange som kjøper sex, sier Skilbrei.

At prostituerte selv sier at markedet er tøffere og kundene færre gir heller ikke sikker kunnskap, mener forskeren.

– Dette er et marked som er i endring uansett, så det kan godt være disse hadde sagt at omsetningen hadde gått ned i fjor også. Dessuten kan det være en tendens til at man synes at alt var bedre før. Så det er mange svakheter med den type informasjon, sier Skilbrei.

– Færre kunder

I Bergen forteller de prostituerte selv at det er færre kunder.

– Når den informasjonen kommer inn fra ulike hold gjentatte ganger, tror vi at det sier noe om situasjonen, sier Astrid Gerdts ved Utekontakten i Bergen.

Deres undersøkelser viser at antallet prostituerte i Bergen er på vei opp til samme nivå som før sex-kjøpsloven kom.

Det samme sier hjelpetiltakene i Trondheim og Stavanger, mens det i Oslo er det blitt færre som selger sex, ifølge Pro Senteret.

– Når antallet prostituerte blir færre, både på gaten og på innemarkedet, er det ikke utenkelig at færre menn kjøper sex i Norge. Men om de da kjøper sex i utlandet, reduserer kjøpene eller faktisk avstår, kan man ikke si noe sikkert om, sier Liv Jessen, leder ved Pro Senteret.