Klepp 2009. Oslo 2012. Bergen 2010. Oslo 2011. Os 2012.

Dette er noen av eksemplene politiet har, på seksuelle overgrep mot eldre mennesker de siste årene.

Felles for dem er at det er eldre kvinner som er ofrene, og overfallene er brutale:

En av kvinnene fikk hjerteinfarkt.

En annen ble bevisstløs.

En, Hilda Feste i Os, ble drept.

Fire av de fem sakene er fortsatt uoppklarte.

Felles nettmiljø

Oslopolitiet har allerede bedt Kripos om å lage en liste over saker der det har vært seksualisert vold mot eldre.

Nå lurer politiet også på om gjerningsmennene kan ha mer til felles: Etter det BT kjenner til, leter norsk politi etter om gjerningsmennene kan være del av et felles miljø, for eksempel på internett.

En hel del folk besøker nettsider som viser seksuelle overgrep mot eldre mennesker. Psykiater Ulf Åsgård

På samme måte som flere dømte barneovergripere har spredt bilder og filmer av overgrep på nett, kan det også finnes tilsvarende grupperinger som misbruker eldre.

Psykiater Ulf Åsgård jobbet tidligere i svensk politis ekspertgruppe for å kartlegge profiler på gjerningsmenn. Han sier han ikke kjenner til miljøer hvor de involverte har kontakt i det daglige.

— Men en hel del folk besøker nettsider som viser seksuelle overgrep mot eldre mennesker, sier han.

- Bor trolig i Os

Påtaleansvarlig for Os-drapet, Ørjan Ogne, sier hordalandspolitiet ikke har kjennskap til noe slikt miljø.

— Vi sjekker sammenliknbare saker, uavhengig av om gjerningsmannen er kjent. Men et kriminelt miljø som går på eldre ofre kjenner vi ikke til, sier Ogne.

Drapet på Hilda Feste i Os første nyttårsdag er sjekket opp mot overfallsvoldtekten i Klepp i 2009, bekrefter han.

Profileringsekspert Åsgård har tidligere sagt til BT at han tror gjerningsmannen bor i nærheten av åstedet for drapet. Han mener politiet bør se nærmere på om noen fra området rundt Os kan være del av slike miljø.

— Jeg tror det ville være en god idé for politiet å ta et skikkelig søk for å se på om noen i området rundt Os kikker på, eller laster opp, slikt materiale. Det er stor sjanse for at gjerningsmannen vil befinne seg blant dem, sier han.

Hilda Feste ble drept i sin egen leilighet, litt etter klokken 21, 1. januar. Hun rakk å løse ut trygghetsalarmen hun hadde i et bånd rundt halsen.

Hjemmesykepleieren som kom, åpnet døren og så overgrepet mot den 98 år gamle kvinnen. Feste ble senere funnet drept i det tilstøtende soverommet.

Tabubelagt

Kristin By Adeler er prosjektleder for den nasjonale kontakttelefonen til Vern for eldre. Av 387 henvendelser i 2011, gjaldt kun seks seksuelle overgrep, alle mot kvinner over 65 år.

— Men her er det store mørketall. Dette er et så tabubelagt tema at det nærmest er ikke-eksisterende, sier hun.

Adeler understreker at henvendelsene de får oftest gjelder overgrep i nære relasjoner.

Selv ved seksuelle overgrep trenger ikke gjerningsmannen ha et seksuelt motiv, ifølge Thore Langfeldt. Han er spesialist i klinisk sexologi og psykologi.

Han mener gjerningsmannen ikke nødvendigvis tenner seksuelt på eldre kvinner.

— Voldtekt og drap har ofte med aggressivitet mot kvinner å gjøre. Det behøver ikke være noe seksuelt motiv, sier Langfeldt.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post