— Folk tar i bruk mer av huset. Rom som var vedbod, koksbod og tørkeloft, er nå innredet til bolig, uten at de er bygd for det, sier Rune Birkeland i Bergen kommunes byggesaksavdeling.

Han har vært på tilsyn sammen med brannvesenet i brannsmitteområdene. Det har ført til resultater.

— Rundt en sjettedel av bygningene vi har besøkt i brannsmitteområdene, har ført til krav om at de må sende inn søknad, sier Birkeland.

Mange av tørkeloftene ble gjerne ikke bygd for å være bolig. I tillegg til brannkravene, blir det problemer med kommunens egne krav til høyde og størrelse.

På grunn av mannskapsmangel hos byggesaksavdelingen, har det vært færre tilsyn i 2008 enn i årene før. Det ble gjennomført tilsyn på 57 bygninger i 2008.

Nå venter de på nyansatte krefter for å komme gjennom alle byggene.

— Da vil vi prioritere dette videre. Det er ikke så mye igjen før vi har rukket over alt. Så er det på'an på nytt, sier Birkeland.