– Vi har fått mye meldinger om funn av sprøyter og annet brukerutstyr i barnehager den siste tiden, sier politioverbetjent Helge Laastad ved Fana politikammer. Om sommeren trekker rusmiljøene ut i friluft, og det ser ikke ut til at alle respekterer de stedene barn oppholder seg.

Fant pulver

I går fikk Fana politistasjon melding om funn av pulverrester og brukerutstyr i Eventyrdalen barnehage i Slåtthaugveien på Nesttun. Styrer Catrine Andersen vil skjerpe rutinene.

– Vi sjekker jevnlig etter glassbiter og lignende, men dette er første gangen vi opplever noe slikt. Heldigvis var det voksne som oppdaget utstyret, men det er skummelt å tenke på hva som kunne skjedd dersom barna hadde funnet det, sier Andersen. Hun tror pulveret, som ble funnet på en benk i barnehagen, var heroin.

Skaper usikkerhet

Siv Wagner-Larsen er styrer i Fana barnehage, og ansvarlig for 118 barn. For noen uker siden fikk hun melding om sprøytefunn like ved barnehagen.

– Vi har lenge hatt faste rutiner for å se over uteområdet, og vi har også snakket med helsepersonell om dette. En sprøytespiss er ikke nok til å påføre et barn hiv-smitte. Det som bekymrer oss er først og fremst hepatitt, sier Wagner-Larsen.

— Noen ganger kan det også være vanskelig å vite sikkert om et barn har stukket seg eller ikke, legger hun til.