Naturforvalter Stein Byrkjeland ved Fylkesmannens miljøvernavdeling forteller til Bergens Tidende at han i går var på en rekognoseringstur med helikopter i det aktuelle området.

— Vi så lite sjøfugl, og litt oljefilm på sjøen. Vi er usikre på hvordan dette skal tolkes. Enten har fuglene trukket vekk fra Hjeltefjorden, eller så har et stort antall rett og slett strøket med av oljesølet, forteller han.

— Vil dere vaske sjøfugl som er tilsølt med olje?

— Det skal vurderes. Men det er en vanskelig og omfattende operasjon. En ting er at fuglene kan være veldig vanskelig å få tak i. Dessuten må de holdes innendørs i opp til to måneder etter vaskingen for at de skal få bygd opp et tilstrekkelig fettlag i huden til at de tåler å bli sluppet i det fri. I tillegg har vi liten erfaring for slike aksjoner, sier han.

Byrkjeland forteller at det nå er lagt ut utstyr for mottak av døde sjøfugler. Det er på Brattholmen, Knarrevik på Sotra og på Håkonshella. Hvert enkelt individ bør legges i egen plastpose med en lapp med opplysninger om når og hvor fuglen er funnet. De døde fuglene skal brukes til vitenskapelig kartlegging av følgene av oljeforurensningen, sier Byrkjeland.

Kurt Oddekalv forteller til Bergens Tidende at han så en flokk på 60-70 sterkt oljetilsølte ærfugl på en holme utenfor Florvåg. Han så også en del ærfugl som hadde lidd samme skjebne ved Hanøytangen.