Rapporten skal ifølge rådmannen ha kostet kommunen 40.000 kroner. Kvinnen som fikk oppdraget med å skrive rapporten har ingen formell kompetanse. Hun ble engasjert etter at rådmannen Harald Inge Andersen hadde truffet henne på en flyreise. I følge rådmannen er de to blitt samboere noen måneder etter at rapporten ble levert.

Ikke registrert

Rapporten er basert på intervju med rådmannens nærmeste ledere. De har blant annet fått spørsmål om rådmannens kroppsspråk, hans kommunikasjon, hans evner til å oppmuntre og rose sine medarbeidere og andre spørsmål knyttet til mer mellommenneskelige relasjoner. Dette opplyste rådmannen til BT i et intervju tirsdag. Ifølge kilder i kommunen snakker kvinnen som har skrevet rapporten ikke norsk.

BT ba i går om innsyn i rapporten og andre dokumenter i saken. Etter det BT får opplyst fra kommunen er denne ikke registrert. Det er heller ikke avtalen som er inngått mellom rådmannen og kvinnen. BT har også bedt om innsyn i andre dokumenter i saken, men dette innsynet er avvist under henvisning til at dokumentene er en del av en personalsak. Først i neste uke vil disse dokumentene bli tilgjengelig for offentligheten.

Taust

Ordfører Astrid Selsvold har innkalt rådmannen til et møte i morgen. Hun vil overfor BT ikke uttale seg om hva som er tema for møtet.

— Dette er en personalsak, og jeg kan ikke uttale meg om den, sier hun.

BT har forsøkt å komme i kontakt med Harald Inge Anderssen uten å lykkes.