Havforskere frykter at den amerikanske hummeren kan true eller utvanne den norske hummerbestanden.

— Uansett hvordan de fire amerikanske hummerne er havnet i sjøen, er dette å betrakte som alvorlig miljøkriminalitet, har distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet tidligere sagt til Bergens Tidende.

Tilsynet politianmeldte saken, men Fjell og Sund lensmannskontor er ikke kommet noen vei med den.

Det er fullt lovlig å importere amerikansk hummer. I Bergens-området finnes det to-tre importører som leverer amerikansk hummer til en del serveringssteder. De fire innbrakte hummerne fra Raunefjorden hadde alle strikk rundt klørne. Det tyder på at de kan være «mistet», eller havnet i sjøen ved et uhell.

— Vi kommer antakelig om kort tid til å innstille på at saken blir henlagt. Så blir det opp til en av politijuristene i Hordaland politidistrikt å avgjøre om det blir det endelige utfallet i saken, sier politiførstebetjent Skeie.

Havforskningsinstituttet ønsker fortsatt at folk som fanger mistenkelige hummere, bringer dem inn for kontroll. De vil få erstatning dersom det viser seg å være en amerikaner.