— På grunn av store skader har det ikke vært mulig å påvise noen eksakt brannårsak etter gjennomgang av det som er blitt sikret fra stedet, skriver lensmann Per Tomas Klingenberg i Aurland i en e-post til Bergens Tidende.

Har undersøkt el-artikler

Politiet har gjort grundige undersøkelser av det som var igjen av rester av elektriske artikler i området der de mener brannen starter. Det har ikke gitt noen svar om hva som kan ha startet brannen.

— Politiet har ut fra taktiske opplysninger god oversikt over hvilket hus brannen startet i, og hvor i huset den var på et forholdsvis tidlig tidspunkt, sier Klingenberg.

Han understreker at det ikke er opplysninger i saken som tilsier at brannen spredte seg til andre hus på noen annen måte enn «naturlig spredning» på grunn av sterk østavind.

- Skuffelse

Lensmannen sier etterforskningen med dette avsluttes.

— Spesielt de som bodde i huset er nok skuffet over at vi ikke finner brannårsaken, sier han.