— Det ser ut til at det er den veien det går, selv om planen ikke er offisielt skrinlagt ennå, sier Ingrid Johannessen.

Hun er leder av Sterk, foreningen for Giardia-ofre i Bergen.

En av grunnene til at rettssaken nå ser ut til å renne ut i sanden er at ofrene ikke har klart å finne en advokat som er villig til å påta seg oppdraget.

Lei av å vente

Bergensadvokatene Siren Preto og Eva Drageset representerte Giardia-gruppen i starten, men trakk seg fra prosjektet for et drøyt halvår siden.

Advokatene mente det var for vanskelig å bevise at kommunen hadde opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med smitteutbruddet.

  • Vi har forsøkt å finne andre advokater som kan føre saken for oss, og har vært i kontakt med flere, men så langt har vi ikke fått i stand noen avtale, sier Ingrid Johannessen.

Hun merker også at optimismen og ståpåviljen i forhold til en rettssak er i ferd med å forsvinne blant foreningens medlemmer.

  • Det virker som mange er i ferd med å gå lei, og det er kanskje forståelig. Prosessen har tatt lang tid, og de fleste har hatt nok å slite med underveis, sier Johannessen.

84 fikk nei til erstatning

Kravet om fellessøksmål mot Bergen kommune dukket opp for halvannet år siden, da byrådet avslo et krav om oppreisningserstatning fra 84 personer som hadde hatt langvarige plager etter Giardia-sykdom.

Omkring 25 av dem som fikk avslag, gikk umiddelbart ut og signaliserte at de ikke ville finne seg i avslaget, men ville forberede rettssak mot kommunen.

Oppreisningserstatning, også kalt tort-og-svie-erstatning, er en form for kompensasjon som kan gis for ikke-økonomisk tap.

Forutsetningen for å vinne frem i denne saken, er at kommunen må ha utvist grov uaktsomhet i sin håndtering av Giardia-epidemien.

Får dekket utgifter

Bergen kommune har tidligere erkjent ansvar for dokumentert økonomisk tap som kan knyttes direkte til utbruddet.

Kommunen har de siste to årene foretatt løpende utbetalinger til alle som har kunnet godtgjøre at de har hatt utgifter i forbindelse med Giardia.

Dessuten har omkring 450 personer fått utbetalt godt over 20 millioner kroner via kommunens forsikringsselskap Gjensidige.

Fortsatt er ikke alle disse sakene ferdigbehandlet.