— Dette er urovekkende mye, sier Helge Andersen, daglig leder i BKK Elsikkerhet AS.

Huseier Haga er sjeleglad for at feilene ble funnet og rettet opp. Han ba selv BKK komme på tilsyn etter å ha fått mistanke om alt ikke var som det skulle.

  • Vi merket at noe måtte være galt. Når sikringene slo ut, var det på andre kurser enn angitt i sikringsskapet, sier Haga.

Fant flere feil

Kontrolløren fra BKK gikk grundig til verks, og fant flere alvorlige feil. Det var mangler ved jordingen, feilkoblinger i sikringsskapet og feil ved strømuttak.

  • Den elektriske installatøren måtte rette dette for sin regning. Nå er heldigvis alt i orden, men det var skremmende å se hvor slapp firmaet var med egen kvalitetssikring, sier Haga.

Hans hus var helt nytt. Det står enda dårligere til i rehabiliterte hus, eller boliger der det elektriske anlegget er utvidet fra det opprinnelige. Der finner kontrollørene feil eller mangler i nærmere åtte av ti kontrollerte hus. Det vanligste er kabler og ledninger som ikke er skiftet ut og dimensjonert for ny bruk. Dette øker brannfaren.

De hyppigste feilene ellers er manglende jording og mangelfull tildekking av strømførende ledere. Ved denne typen feil er det fare for å få elektrisk støt.

  • Men våre funn er ikke ensbetydende med at det er elektriske feil på seks av ti hus i Bergensområdet, understreker Helge Andersen.

Risikoområder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeider hvert år en instruks til de lokale el-tilsynene om hvilke boliger som skal kontrolleres.

  • Ofte er dette boliger som ligger i det brannvesenet karakteriserer som risikoområder, steder med tett trehusbebyggelse, sier Helge Andersen.
  • Vi har dessuten ekstra fokus på boliger der det er foretatt nye installasjoner, føyer han til.

Når det blir funnet feil, får huseier pålegg om å rette disse opp. Er feilene alvorlige, følger BKK som lokalt el-tilsyn opp at de virkelig blir utbedret.

Ulovlige varmekabler

Kontrollørene kommer ofte over varmekabler som ikke er forskriftsmessig installert.

  • Det paradoksale er at alle kan kjøpe selve kabelen, men du har altså ikke lov å legge den ned selv, understreker lederen for BKKs elsikkerhetsavdeling.
  • Kablene må legges ned av registrerte elektrikere, poengterer han.

Kommer kontrollørene på besøk, er man pliktig å legge frem papirer på at arbeidet er utført av godkjent personell.

Problem med ufaglærte

  • Dessverre kommer vi altfor ofte over arbeid utført av ufaglærte. Det kan være ventetid på å få elektriker. Da gjør mange arbeidet selv, eller får en kjenning til å utføre det. Det er gjerne da vi finner de groveste feilene, sier Andersen.

Kommer kontrollørene over varmekabler lagt av ufaglærte, må badegulvet eller parketten brytes opp og kablene legges på ny.

  • Det kan bli kostbart å droppe elektrikeren, sier Helge Andersen.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Økland i BKK Nett råder folk til å ta godt vare på papirene om det elektriske i husene sine.

  • Dokumentasjonen kan sammenlignes med bilens vognkort og servicehefte. Uten dette har huseier ingen garanti for at anlegget er bygget etter de forskriftene og normene som gjelder, sier han.

Har du opplevd strømproblemer? Skriv gjerne i kommentarfeltet!