Mattilsynet varslar no at dei vil granske totalt tre mystiske tannfunn i bakeverk i Årdal.

Det nyaste fann stad for to veker sidan, då ein tilsett ved Rema 1000 på Årdalstangen fann det som synte seg å vere ein jeksel i ein ostebriks i butikken.

Då denne historia vart kjend kom det tips om liknande historiar. Ein mann frå Øvre Årdal rapporterte om at han også hadde funne ei tann i ein liknande bolle i mars i år.

Det var Sogn Avis som først omtalte bollane med bismak.

Først for fire år sidan

Dei to tannfunna sålangt gjort i 2014 er ikkje er dei første som er gjort i bakeverk i Årdal. Også i 2010 vart det rapportert om eit tilfelle av tann i bakeverk kjøpt i ein butikk i Årdal.

Det mest underlege med historia er at bollene som har tenner i seg kjem frå ulike leverandørar.

Tanna som vart funnen i 2010 og tanna som i mars dukka opp i Øvre Årdal i mars var frå den same produsenten, Bakers. Det same var ikkje tilfellet med det nyaste funnet. Tanna som vart funnen av den tilsette ved Rema 1000 Årdalstangen for to veker siden var levert av Sarepta bakeri i Aurland.

Aldri før høyrd om

Tennene som har blitt funne har blitt sjekka av tannlegar, som kan slå fast at det er snakk om heilt ekte tenner frå ekte menneske.

— Det er første gang eg høyrer om funn av mennesketenner i matvarer, seier Trine Hellan, distriktssjef for Mattilsynet i Indre Sogn til Sogn Avis.

Ho var ikkje kjend med tannfunnet frå 2010, og seier ho heller ikkje er kjend med at mattilsynet tidlegare har funne mennesketenner i matvarer.– Eg veit ikkje om det er norsk eller importert korn, og det spelar for så vidt ikkje nokon rolle heller. Det skal uansett ikkje følgja med slike framandlekamar — det skal vera rutinar som fangar opp slikt før det hamnar der, seier ho.